Inne /98 prac/

 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Gatunki dramatu średniowiecznego

  Gatunki dramatu średniowiecznego — to przede wszystkim misteria: widowiska sceniczne o tematyce zaczerpniętej z Biblii oraz z żywotów świętych, a następnie moralitety: utwory o charakterze dydaktycznym,w których występowały alegoryczne postacie rozprawiające o prawidłach ludzkiego losu, o pokusach...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Komedia

  Komedia — to  gatunek uformowany w starożytnej Grecji (Arystofanes), obejmujący utwory o pogodnej tematyce i żywej najczęściej akcji, zamkniętej rozwiązaniem pomyślnym dla bohaterów, operujące chwytami komizmu sytuacyjnego, charakterologicznego i językowego, karykaturalnego wyjaskrawienia i groteski...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Tragedia

  Tragedia — gatunek obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest nieprzezwyciężalny konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a wartościami i mocami wyższymi, którym musi się ona przeciwstawić: losem, prawami historii, interesem zbiorowości, normą moralną, prowadzący...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważniejsze gatunki liryczne

  Ważniejsze gatunki liryczne

  Elegia — to (w rozumieniu nowożytnym — od XVI w.) utwór liryczny o treści poważnej, refleksyjny, utrzymany w tonie smutnego rozpamiętywania, rozważania lub skargi, dotyczący spraw osobistych lub problemów egzystencjalnych (przemijanie, śmierć, miłość). Należy do najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /8 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważniejsze gatunki epickie

  Ważniejsze gatunki epickie

   

  y Nowela — to prozaiczny utwór narracyjny niewielkich rozmiarów

  0 skondensowanej i wyraziście zarysowanej, najczęściej jednowątkowej,akcji. W przebiegu akcji nowelistycznej występuje zazwyczaj mocnozaznaczony punkt kulminacyjny, w którym dokonuje się istotny zwrotw życiu...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /21 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

  RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

  Świat twórczości literackiej jest wewnętrznie zróżnicowany — dzieli się na rozmaite klasy, obejmujące dzieła podobne pod względem budowy. W kręgu kultury europejskiej utrwalił się (od czasów jeszcze starożytnych) — jako najbardziej elementarny — podział na trzy rodzaje...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /15 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Rymy i strofy

  Rymy i strofy

  Wiersz polski, niezależnie od sposobu jego budowy, może być rymowany lub nie rymowany, czyli biały. Wiersze rymowane występują znacznie częściej. Rym polega na powtórzeniu jednakowych lub podobnych układów głoskowych na końcu wyrazów umiejscowionych najczęściej w klauzuli, rzadziej przed...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Wiersz

  Wiersz

  Ze względu na sposób brzmieniowego ukształtowania cała dziedzina wypowiedzi językowych (w tym także literackich) dzieli się na prozę i wiersz. Wiersz jest ukształtowany bardziej wyraziście niż proza, co nie znaczy, by brzmienie prozy było całkowicie przypadkowe, bezładne i służebne wobec...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /9 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

  Przekształcenia semantyczne

  Wszystkie sposoby uwydatniania organizacji językowej wywierają mniejszy lub większy wpływ na formowanie znaczeń wypowiedzi. Nawet elementy brzmieniowe, które w zwykłym porozumiewaniu się służą tylko różnicowaniu znaków językowych i pozbawione są zauważalnej wartości...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /8 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl utworu literackiego

  Styl utworu literackiego

   Polega na określonym wyborze i szczególnej organizacji elementów językowych. Styl utworu bywa w mniejszym lub większym stopniu zindywidualizowany, właściwy tylko temu jedynemu tekstowi. W jakiejś mierze determinują go zawsze czynniki ponadindy-widualne: styl pisarza, styl gatunku...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /7 009

  praca w formacie txt

Do góry