Inne /98 prac/

 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Tradycja literacka

  Tradycja literacka — całokształt doświadczeń literackich przeszłości stanowiących w danym czasie i środowisku układ odniesienia dla twórczości i zarazem decydujących o upodobaniach i oczekiwaniach publiczności literackiej. Tradycja sumuje, porządkuje i hierarchizuje owe doświadczenia, czyniąc z...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI

  Proces historyczno - literacki—przeobrażenia, jakim podlega literatura w czasie historycznym. Jego najważniejsze aspekty to:

  ilościowy przyrost dokonań pisarskich — nieustanne przybywaniedzieł nowych;

  przemiany w sposobach odbierania dzieł już istniejących — ichciągłe reinterpretacje i...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA LITERACKA - Publiczność literacka

  Publiczność literacka — to ukształtowana w obrębie danego społeczeństwa zbiorowość odbiorców dzieł literackich. Liczebność, zasięg i skład publiczności zależą w każdym wypadku od struktury społecznej, która stanowi jej podłoże, a więc od istniejących zróżnicowań klasowych, stanowych czy...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA LITERACKA - Kultura literacka

  Kultura literacka — to zasób rozpowszechnionych mniemań na temat charakteru i powinności literatury, upodobań i ideałów literackich, wzorów lektury (a więc umiejętności rozumienia i wartościowania utworów) właściwy czytelnikom danej epoki. Elementarny poziom kultury literackiej wyznacza wspólnota...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA LITERACKA - Funkcje dzieła literackiego

  Funkcje dzieła literackiego — to zespół jego zdolności do zaspokajania potrzeb duchowych ludzi, którzy je czytają, a zarazem do wywoływania nowych potrzeb, oczekiwań i aspiracji czytelniczych. To, jakie funkcje są dziełu przypisywane, zależy od warunków społeczno-kultura-Inych, w jakich jest ono...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat groteskowy

  Dramat groteskowy — do tej odmiany zaliczane są utwory, w których fabuła rozwija się poprzez sytuacje „dziwne" i absurdalne, nie mające jednak znamion fantastyczności. Działania i wypowiedzi występujących w nich postaci pozbawione są motywacji psychologicznej (i ogólnie: realistycznej). Same te postacie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat poetycki

  Dramat poetycki — obejmuje utwory charakteryzujące się dwupła-szczyznowością znaczeniową (symboliczne, alegoryczne, przypowieściowe), luźną kompozycją, rozmaitością odniesień stylizacyjnych i poe-tyckością języka. Odmiana ta nawiązuje do dawnych — przedrealistycz-nych — form dramatu, zwłaszcza do...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat epicki

  Dramat epicki — odmiana XX-wiecznego dramatu, którą wprowadził i teoretycznie ugruntował Bertolt Brecht, autor m. in. Matki Coura-ge, Kaukaskiego kredowego kola i Kariery Artura Ui. Odmiana ta, podobnie jak wiele innych zrodzonych w tym stuleciu, wyrosła z odrzucenia konwencji teatru naturalistycznego. W...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Dramat obyczajowo-psychologiczny

  Dramat obyczajowo-psychologiczny — standardowy i najbardziej rozpowszechniony gatunek dramatyczny w okresie dominacji realizmu i naturalizmu; do dziś zresztą stanowi jedną z czołowych pozycji w repertuarach teatrów. Obejmuje utwory o wyraźnie zarysowanej i harmonijnierozplanowanej akcji, z niewielką liczbą...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki dramatyczne - Dramat romantyczny

  Dramat romantyczny — gatunek ukształtowany w dobie romantyzmu w opozycji do reguł dramaturgii klasycystycznej, a w nawiązaniu do teatru szekspirowskiego, form dramatu średniowiecznego, opery i melodramatu. Twórcy tego dramatu (w literaturze polskiej np. Dziady Mickiewicza, Kordian Słowackiego, Nie-Boska...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt

Do góry