Inne /98 prac/

 • Ocena brak

  Historia Filmu

  Film

  Wynalazcami filmu byli dwaj Francuzi, bracia August i Ludwik Lumiere, fabrykanci z Lyonu. Datę pierwszej projekcji ich filmu, 28 grudnia 1895 roku, historycy przyjęli za umowną datę narodzin kina.

  Współczesny film posługuje się dla przekazywania treści wszystkimi środkami informacji: obrazem...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /6 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr „żywy" - Rola reżysera w teatrze

  Rola reżysera w teatrze   Osobą, która decyduje o całokształcie przedstawienia, jest reżyser. Całość pracy reżysera nad spektaklem nosi nazwę inscenizacji.

  Jednym z twórców współczesnego pojęcia inscenizacji był Gordon Craig. Jego zdaniem, przedstawienie teatralne powinno być takim samym dziełem...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr „żywy" - Aktor

  Aktor

   W starożytności — jak wiadomo — aktorzy grali w maskach, które wyrażały różne stany psychiczne, jak smutek, gniew, rozpacz itp.

  Do końca XVI w. we wszystkich rolach — męskich i kobiecych

  — występowali w Europie wyłącznie mężczyźni.

  Oprócz żywego aktora w teatrze ważną rolę może...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr „żywy" - Kostium

  Kostium określa zwykle płeć postaci, kondycję społeczną, region, epokę historyczną. Najczęściej kostium jest stylizowany, stanowi też integralny składnik całości kompozycji scenografa.

  Kostiumy mogą mieć charakter symboliczny. W każdym wypadku kostium powinien być rzeźbą, z którą liczy się...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr „żywy" - Scenografia

  Scenografia stanowi niezwykle ważny system znaków teatru, a równocześnie środków wyrazu artystycznego. Powinna ona współdziałać z całością inscenizacji. Pojęcie scenografii łączy się z malarstwem, jest więc związane z oprawą plastyczną widowiska scenicznego.

  W teatrze starożytnej Grecji udział...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /4 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr „żywy" - Podstawowe tworzywo teatru

  Podstawowe tworzywo teatru

  Trzecia koncepcja podkreśla intersemiotyczny charakter teatru: przekład znaków literackich dramatu na „język teatru". Termin ten nie znalazł jednak powszechnej akceptacji dla określenia środków przekazywania treści przez teatr. W końcu lat sześćdziesiątych naszego wieku...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

  Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

   

  Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

  Przedstawienie teatralne opiera się na tekście literackim, toteż związek teatru z literaturą jest...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Prąd literacki

  Prąd literacki — to zespół tendencji literackich (ideowo-artystycz-nych) utrwalony w wielu znaczących dziełach powstałych w czasowej bliskości, w miarę spójny i wewnętrznie zhierarchizowany, żywotny w u-chwytnych granicach historycznych. W ramach jednego okresu współ-występuje zwykle parę prądów; np. w...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Okres literacki

  Okres literacki (inaczej: epoka literacka) — to faza procesu historycz-noliterackiego zawarta w dających się określić ramach chronologicznych. Ramy takie wyznaczają niekiedy daty wydarzeń istotnych w dziejach danej zbiorowości (np. powstanie styczniowe jako granica między romantyzmem a pozytywizmem), kiedy...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNO - LITERACKI - Konwencja literacka

  Konwencja literacka — to jeden ze składników tradycji: zespół norm określających właściwości (tematyczne, kompozycyjne, stylistyczne) u-tworów danego typu, zaświadczony odpowiednio bogatą praktyką pisarską i odpowiadający gustom jakiejś grupy czy warstwy publiczności literackiej. Konwencji odpowiada...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /malyglod Dodano /18.02.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt

Do góry