Inne /98 prac/

 • Ocena brak

  Dom rodzinny jako ruina

  I. Dom rodzinny zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie spędziliśmy nasze dzieciństwo, gdzie wpajano nam dobre obyczaje, kształtowano w nas wartości, na których musimy bazować w dorosłym życiu. Dom jest miejscem, w którym panują określone zasady, do których musimy się stosować. Taki obraz domu...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechnie Używane związki frazeologiczne

   

  Niedźwiedzia przysługa – wyrządzić komuś krzywdę bez intencji, złej woli

  Mieć węża w kieszeni – być skąpym

  Ikarowy lot – śmiałe plany, które mogą skończyć się tragicznie.

  Budować zamki na lodzie – snuć nierealne marzenia

  Prawo pięści – bezprawie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Pola Dodano /08.03.2011 Znaków /3 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

  Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

  W akcie komunikowania nadawca przekazuje odbiorcom treści za pomocą systemu znaków. Akt komunikacji między dwoma osobami jest wówczas kompletny, gdy te same znaki i symbole rozumieją one w analogiczny sposób. W skład tego systemu wchodzą podstawowe środki...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces komunikowania się ludzi

  Proces komunikowania się ludzi

  Terminem „komunikacja" socjolodzy określają zazwyczaj proces porozumiewania się ze sobą dwóch lub więcej osób.

  Spróbujemy określić bliższe znaczenie terminów „komunikacja", „informacja", „nadawca komunikatu", „odbiorca".

  Wyobraźmy sobie, że jeden człowiek (lub grupa...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Telewizji

  Telewizja

  Telewizja elektronowa narodziła się w dniu 26 stycznia 1926 r. Tego dnia bowiem jej wynalazca, Anglik John Lagie Baird, emitował po raz pierwszy w historii obraz telewizyjny.

  Telewizja w ciągu ostatnich lat uległa wielu zmianom. Przede wszystkim rozwinęła się telewizja satelitarna i kablowa...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /12 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Radia

  Radio

  Estetycy przyznają części twórczości radiowej rangę sztuki, która posiada znaczne osiągnięcia. Na wyróżnienie zasługuje gatunek audycji artystycznej, zwany słuchowiskiem, które opiera się na zasadach odrębnej i autonomicznej twórczości.

  Radio łączy z telewizją podobny podział na rodzaje...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /8 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

  Metody analizy dzieła filmowego

  Jeśli odbiorca pragnie w pełni zrozumieć film, który obejrzał, zwłaszcza jeśli jest to wartościowe dzieło, to powinien dokonać jego analizy.

  Każdy odbiorca interesujący się sztuką filmową w kontakcie z filmem przechodzi trzy etapy: poznaje dzieło, interpretuje je...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /4 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

  Rodzaje i gatunki filmu

  Aczkolwiek film przejął z piśmiennictwa podział na rodzaje, to w obrębie poszczególnych rodzajów tworzy nowe, sobie tylko właściwe gatunki.

  Do rodzaju fabularnego należą utwory filmowe, które odpowiadają powieści i noweli w literaturze, a także dramatom, tragediom, komediom...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Filmu - Warstwa dźwiękowa w filmie

  Warstwa dźwiękowa w filmie

  W filmach słowa mogą występować w trojakiej formie: dialogu, komentarza oraz napisów, aczkolwiek w filmie dźwiękowym jest to forma rzadko stosowana. Słowo w filmie — zwłaszcza w dialogu — musi być zgodne z indywidualnym charakterem osoby mówiącej, musi też być ^zbieżne z...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Filmu - Warstwa wizualna (obrazowa) filmu

  Warstwa wizualna (obrazowa) filmu składa się z fotogramów, te zaś z kolei składają się z pewnych znaków ikonicznych. Fotogram w ruchu staje się kadrem, fazą ruchu. Wówczas postaciom ludzkim przydane zostają gesty.

  Zmiana wielkości planów jest jedną z form ruchu, jakim posługuje się film. Miarą...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /4 221

  praca w formacie txt

Do góry