Inne /98 prac/

 • Ocena brak

  JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

  JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

  Język literatury pięknej, zwany językiem poetyckim (niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje), wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŁO LITERACKIE - Forma i treść dzieła

  FORMA I TREŚĆ DZIEŁA

  To, co nazywa się potocznie formą dzieła literackiego, jest jego podwójnym uporządkowaniem. W dziele mianowicie kształt (formę) uzyskuje zarówno jego tworzywo, a więc wykorzystane znaki językowe, ich brzmienia i znaczenia, jak i sfera przedstawionych zjawisk, a więc pewne...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /4 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

  We współczesnej teorii literatury wyodrębniają się trzy zakresy zainteresowań badawczych:

  dzieło literackie

  literacka komunikacja

  proces historycznoliteracki.

  Teoria dzieła literackiego obejmuje dociekania nad istotą, sposobem istnienia i funkcjami utworu jako językowego dzieła...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

  ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

  JĘZYK MÓWIONY A JĘZYK PISANY

  Język ogólnopolski występuje w dwu odmianach: mówionej i pisanej. Zachodzą między nimi pewne, niekiedy dość znaczne różnice, o czym możemy się przekonać, jeśli nagramy czyjąś wypowiedź potoczną na taśmę magnetofonową i następnie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /20 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWNICTWO

  SŁOWNICTWO

  TREŚĆ I ZAKRES WYRAZU

  Treścią wyrazu nazywamy zespół charakterystycznych cech przed--miotu oznaczonego przez ten wyraz, mianowicie cechę łączącą dany przedmiot z innymi przedmiotami, należącymi do tej samej klasy, oraz cechy różniące go od przedmiotów oznaczanych innymi wyrazami.

  Jeśli...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /20 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA JĘZYKA

  KULTURA JĘZYKA

  POJĘCIE KULTURY JĘZYKA

  Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne. Jeśli np. mówimy o kimś, że cechuje go kultura języka, mamy na myśli to, że zna on dobrze język i potrafi się nim sprawnie posługiwać, czyli wypowiadać się w sposób zrozumiały dla słuchaczy lub czytelników...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /29 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

   

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

  NA CZYM POLEGA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

  Wyraz „komunikacja” jest wieloznaczny. Podstawowe jego znaczenie to, według Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszew-skiego, „ruch polegający na utrzymywaniu łączności między odległymi od siebie miejscami odbywający się...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /7 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA JĘZYKA

   

  HISTORIA JĘZYKA

  POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

  Językjgplski należy do grapy języków slowia,ńskidu,W językach tych obserwujemy wiele podobieństw zarówno pod względem podstawowego zasobu słownictwa, jak i budowy gramatycznej. Zauważyć to możemy, porównując wyrazy i formy gramatyczne z różnych...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /25 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIA

  SKŁADNIA

  Wypowiedzenia

  W każdej dłuższej wypowiedzi możemy wyróżnić jednostki językowego powiadomienia. Wyodrębniamy je w mowie za pomocą pauz i zmian intonacji głosu, na piśmie najczęściej za pomocą kropek, poza tym znaków zapytania i wykrzykników. Nazywamy je wypowiedzeniami. Wypowiedzenie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /22 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWOTWÓRSTWO

  SŁOWOTWÓRSTWO

  Wyrazy podstawowe i pochodne

  Liczba wyrazów w języku nie jest stała. W ciągu wieków doskonalą się i zmieniają formy pracy ludzkiej, dokonujemy odkryć naukowych, tworzymy nowe narzędzia i maszyny. Wciąż zwiększa się nasza wiedza o świecie. W związku z tym rośnie liczba wyrazów, trzeba...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /16 080

  praca w formacie txt

Do góry