Inne /98 prac/

 • Ocena brak

  Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego

  U Kochanowskiego motyw arkadii pojawia się w pieśni Panny XII. Poeta wyraża tu pochwałę życia wiejskiego i stworzonego przez ten model typ egzystencji ludzkiej. Jest to ideał szlachcica, który prowadzi samowystarczalny pod względem materialnym tryb życia :

  Oracz pługiem zarznie w ziemię;

  Stąd i...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Obrazki więzienne”.

  Utwory powstały w efekcie osobistych obserwacji autorki. Mają cechy reportażu, których autorka nie kryje swego zaangażowania emocjonalnego i bliskiego kontaktu z bohaterami.

  „Podług księgi”. Historia Cygana, który po kilkuletnim pobycie w więzieniu podjął próbę ucieczki. Schwytany zostaje oddany pod...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen”

  Nowela ukazała się w 1891 r. na łamach „Kraju”, następnie włączona do zbiorku „Ludzie i rzeczy”. Pomysł fabularny utworu (wrażenia osobiste Konopnickiej z częstych pobytów w Szwajcarii i wspomnienia z lektury korespondencji nadsyłanych do „Świtu” przez T. T. Jeża) przedstawiony został w ramach bardzo...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Mendel gdański”

  Utwór drukowany po raz pierwszy w „Przeglądzie Literackim” w 1890 r. Bezpośrednią przesłanką do jego napisania była akcja podjęta przez literatów w odpowiedzi na rozruchy antysemickie w Królestwie. (zainicjowała go Eliza Orzeszkowa) Tekst przerósł jednak humanitarne intencje. Mendel stał się postacią...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hymny

  Hymn jest to uroczysty i podniosły utwór pochwalny, pierwotnie sławiący bóstwo, później także bohaterskie czyny, wielkie idee, otoczone powszechnym szacunkiem wartości i instytucje. Utwory tego typu, związane zazwyczaj z publicznymi uroczystościami kultowymi, występowały w różnych kręgach kulturowych...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /22 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałczyński i jego twórczość.

  W początkowym okresie twórczości Gałczyński znajduje się pod dużym wpływem Skamandrytów. Jednak już od początku ujawnia się jego groteskowy ton, parodyzm, żartobliwy i kpiarski stosunek do rzeczywistości, szyderczość wobec dotychczasowych świętości. Jego wiersze to nowatorstwo...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /7 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórczość Horacego i motywy zawarte w jego utworach - filozofia pieśni (stoicyzm, epikureizm)

  Horacy był najsławniejszym poetą rzymskim, świadomym swej poetyckiej wielkości („non omnis moriar” - nie wszystek umrę). Był autorem znakomitych wierszy, pieśni (które później nazwano odami), satyr i listów poetyckich. Głosił mądre zasady człowieka znającego ludzki los, człowieka, który wie, że...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i funkcjonowanie mitu arkadyjskiego

  ARKADIA - (wg starożytnych greków) górski, lesisty kraj na środkowym Peloponezie, zamieszkały przez ubogich pasterzy i dzikie zwierzęta. Kraina prostoty i szczęśliwości (w istocie zacofana i prymitywna). Wielką karierę zrobił mit arkadyjski, który po raz pierwszy pojawił się w IV eklodze Wergiliusza w...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza i interpretacja utworu poetyckiego

  Analiza – badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta.

   

  Interpretacja – odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych

  I. Wojna i jej konsekwencje - jako główne zagrożenie dla człowieka

  1. Totalitaryzm - określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom , są oparte o rozbudowany system kontroli, odziaływują poprzez starch i przemoc.

  2. Osobowość...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 705

  praca w formacie txt

Do góry