Inne /98 prac/

 • Ocena brak

  Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

  Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

  Zbliżający się koniec stulecia, dla wielu oznaczający lęki, przepowiednie czy obawy, ożywia dyskusje na temat przyszłości bytu ludzi na Ziemi. Myślę, że tak...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /piwosz Dodano /13.02.2011 Znaków /7 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

  Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

   

  Po upadku powstania styczniowego nastąpiło szereg represji państw zaborczych skierowanych przeciwko Polakom. Jednym z nielicznych, pozytywnych skutków, ostatniego przed wojną, zrywu wyzwoleńczego było dokończenie reformy uwłaszczeniowej w...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /kujon Dodano /13.02.2011 Znaków /4 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki

  Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki

   

  Temat wsi w literaturze polskiej pojawia się właściwie dopiero w twórczości poetów renesansowych. Od tego czasu wizerunek wsi ulegał różnym przemianom, ale zawsze stanowił tło naszej literatury. Począwszy od twórczości staropolskiej, poprzez romantyczną...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /kujon Dodano /13.02.2011 Znaków /18 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

  „DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

   

  Literatura wszystkich epok, począwszy od czasów najdawniejszych aż po współczesne, ukazuje rozmaite oblicza dobra i zła. Zauważa ona, że...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /kujon Dodano /12.02.2011 Znaków /8 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moralność w litelaturze

  MORALNOŚĆ

  „Kwiatki św. Franciszka”

  W średniowieczu myśl ludzka wykształciła pewne ideały życiowe. Wynikały one z uznawanej wówczas filozofii i dotyczyły dwóch uprzywilejowanych stanów: rycerstwa i duchowieństwa. Powstał więc ideał rycerza oraz ideał człowieka pobożnego – ascety. Święty...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bluesman Dodano /12.02.2011 Znaków /24 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cierpienie w literaturze

  Homer „Iliada”

  PRIAM stary król Troi, ojciec pięćdziesięciu córek i pięćdziesięciu synów, których zabrała mu wojna: jest wzorem cnót, pobożności i miłości ojcowskiej. Księga XXIV Iliady, epopei Homera, przedstawia go jako zbolałego ojca, który po śmierci Hektora, zabitego w pojedynku przez...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /16 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja w literaturze

  Zygmunt Krasiński „Nie Boska komedia”

  W części III NieBoskiej komedii oraz we fragmentach wstępu do niej Zygmunt Krasiński dokładnie scharakteryzował rewolucjonistów oczekujących na decydującą rozprawę z arystokracją, która schroniła się w Okopach Świętej Trójcy. We fragmencie czwartym i ósmym...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bluesman Dodano /10.02.2011 Znaków /24 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

  Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

   

  Stosunek człowieka do świata zmieniał się na przestrzeni wieków. Na kształtowanie się ludzkich poglądów miały ( i nadal mają ) wpływ wiele czynników. Poszczególne epoki oraz literatura i sztuka tworzona w czasie ich trwania odwzorowują różne...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /fliper Dodano /10.02.2011 Znaków /12 028

  praca w formacie txt

Do góry