Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  TŁUSTY

  Dam wam wszystkie dobra Egiptu, abyście używali tłustości (najwyborniejszych płodów) ziemi, łac. ego dabo vobis omnia bona Aegypti, ut comedatis medullam terrae, z Wulgaty, Gen., 45, 18, Józef do braci. Lata tłuste i lata chude zob. Rok. Nim tłusty schudnie, to chudy zdechnie przysł., któremu obce są...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TITUREL

  Wg legendy śrdw. pierwszy strażnik św. Graala (zob.), bohater tytułowy nm. romansu wierszem o św. Graalu (XIII w.); fragmenty romansu wyszły spod pióra Wolframa von Eschenbacha.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOALETA

  (przest. gotowalnia) Lustro wsparte zazw. na komódce z przyborami do kobiecego stroju, pomocne przy ubieraniu się i kosmetycznym upiększaniu twarzy; elegancki strój, ubiór damski, rzadziej męski; umywalnia i klozet w lokalu publicznym; z fr. toilette.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIVOLI

  Miasto nad rzeką Aniene (dopływ Tybru), w Laejum, w prowincji Rzymu (Włochy środk.), słynące z wodospadów na Aniene i malowniczego położenia w pięknym krajobrazie; w staroż. Tibur, miasto starsze od Rzymu, zał. prawdop. przez Sykulów, potem zamieszkałe przez Ekwów, w 89 pne. municipium rzymskie, słynne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKACZE

  Nm. Die Weber, dramat (Berlin 1894, wyst. pol. Lwów 1904) Gerhąrta Hauptmanna, osnuty na tle buntu wyzyskiwanych tkaczy śląskich z 1844; zob. Krwawy (sąd).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TISSANDIER Gaston

  (wym. tisadię), 1843-99, Francuski uczony, pionier aeronautyki, popularyzator techniki; odbył pierwszy lot stratosferyczny na balonie „Zenith" w 1875. Jego towarzysze Henri Sivel i J. E. Croce-Spinelli zginęli z powodu braku tlenu.

  W 1883 wraz z bratem Albertem Tissandierem zbudował pierwszy sterowiec z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TISCHBEIN

  (wym. tiszbajn) Rodzina malarzy nm. z XVIII i XIX w. Główni przedstawiciele to: Johan n Heinrich , 1722-89, od 1752 nadworny malarz w Kassel, od 1776 dyrektor akademii w Kassel, portrety rokokowe i klasycystyczne;

  Johan n Friedric h August , 1750-1812,bratanek poprzedniego, dyrektor akademii w Lipsku od 1800...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIRANTE BIAŁY

  Tirant lo Blanch, Tyrant ze Słonej Skały, bohater powieści rycerskiej w 5 księgach, napisanej po katalońsku, prawdop. przez Johannota Martorella w 1490, tł. na hiszp. w 1511. Tyrant , błędny rycerz, walczy z Turkami , staje się wielkim dowódcą wojsk., poślubia księżniczkę bizantyjską, zostaje...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TIMUR

  Timur Lang, pers., 'Timur kulawy', w Europie zwany Tamerlanem, 1336-1405, muzułmański zdobywca mongolski, syn wodza plemienia Barłasów, od 1370 utrzymujący, że jest potomkiem Dżyngiś Chana. Ze swojej stolicy w Samarkandzie przedsięwziął 20 zaborczych wypraw, w których zdobył światową sławę jako...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TINGEL - TANGEL

  W końcu XIX w.-kabaret wątpliwej sławy, połączony z podrzędną restauracją, rzadziej kawiarnią; cafć chantant; z nm. Tingeltangel.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /139

  praca w formacie txt

Do góry