Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  TOHUWABOHU

  Chaos, bezkształt i próżnia; zamęt; przen. przest. zamieszanie, rozgardiasz, nieład; hebr., 'bezkształtny i próżny' od tohu 'bezkształt; zamęt' i bohu 'próżnia'; por. Biblia, Gen. 1, 2.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOKUGAWA

  Nazwa dynastii 15 siogunów rządzących Japonią w latach 1603-1868. Nominalnym władcą był bezsilny cesarz w Kioto, a rzeczywiste rządy dyktatorskie sprawowane były przez siogunów w Tokio.

  Sztywny feudalny system, oparty na neokonfucjanizmie, kontrolował wszystkie dziedziny życia kraju i utrzymywał go w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOFET

  Tophet, Topheth, plac w miastach punickich, na którym stały ołtarze, kaplice i gdzie składano urny z popiołami ofiar całopalenia, zwł. dzieci; dolina na płd. od Jerozolimy, część doliny Hinnona, gdzie palono żywcem dzieci w ofierze Molochowi i innym bogom pogańskim, zob. Gehenna; por. Biblia, 4. Ks...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOBIASZ

  Tobit, ojciec i syn, bohaterowie biblijnej Księgi Tobiasza; zob. Rafał (archanioł). Ślepy Tobiasz akwaforta (1651) Rembrandta.

  Powrót Tobiasza, wł. II ritorno di Tobia, oratorium (1775) Josepha Haydna.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOCCATA

  (wym. tokkąta) Utwór muz. o charakterze improwizacyjnym, wirtuozowskim, na instrument klawiszowy, jak organy, klawesyn, fortepian.

  Forma ta rozwija się od XVI w., ulegając kolejnym przemianom: toccata figuracyjna, polifoniczna itd.; występuje w twórczości wielu kompozytorów, jak Scarlatti, Frescobaldi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLEN

  N.-łac. Oxygenium, pierwiastek chem. o liczbie atomowej 8, odkryty w 1768-73 przez K. W. Scheelego i, niezależnie, przez J. Priestleya w 1774.

  Wyraz wprowadzony do polszczyzny w 1853 na miejsce kwasorodu przez ucznia Jędrzeja Śniadeckiego, dr. med. Jana Oczapowskiego, który zaczerpnął go z języka...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁOKA

  Powaba, pomoc z serca, uczynność, do pocz. XX w. w Polsce przejaw pomocy sąsiedzkiej na wsi, prawdop. pozostałość dawnej wspólnoty wiejskiej: w razie konieczności wykonania pospiesznie większych robót, którym jedno gospodarstwo podołać nie mogło, cała wieś stawała do pracy bezinteresownie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TITANIC"

  Brytyjski parowiec transatlantycki, zbudowany w 1912 dla White Star Line, w chwili spuszczenia na wodę największy i najbardziej luksusowy statek-pasażerski świata, o 46 329 BRT, cud techniki, w opinii publicznej szczyt bezpieczeństwa nar morzu. Wyruszył 10IV 1912 z Southampton w swą dziewiczą podróżrdo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TŁUK

  Kij, którym rybacy popychają łódki i mierzą głębokość Wody; pop. o kobiecie, dziewczynie - wycieruch, garkotłuk, flądra, flejtuch, kocmołuch; (tłuk pięściowy) główne i jedno z najdawniejszych narzędzi starszego paleolitu (starszego okresu kamienia łupanego) Afryki, Europy i płd.-zach. Azji;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TITONOS

  Gr. Tithónós, mit. gr. piękny Trojańczyk, syn Laomedona, ukochany przez boginię Jutrzenkę (zob. Eos), ktpra wybłagała dla niego u Zeusa nieśmiertelność, jednak, przez zapomnienie, bez wiecznej młodości, skutkiem czego na starość tak wysechł i zgrzybiał, że zostało z niego niewiele prócz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzisz Dodano /19.04.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt

Do góry