Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  TRAPANI

  Miasto na Sycylii, starożytne Drepanon, port miasta Eryks, następnie port wojenny Kartagińczyków. W 249 pne. Publiusz Klaudiusz Pulcher, dowódca rzymskiej floty wojennej, aby wzmóc, blokadę Lilybaeum (dziś Marsala), zaatakował tu flotę kartagińską.

  Admirał kartagiński uderzył jednak na linię okrętów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAPIŚCI

  Pop. nazwa zakonu założonego przez Armanda Jeana le Bouthillier de Rance w 1664 w La Trappe (depart. Orne, płn. Francja; stąd nazwa), początkowo jako odłam cystersów zachowujących ściślejszą regułę.

  Od 1892 istnieją jako odrębny Zakon Cystersów Zreformowanych, łac. Ordo Cistersiensium Reformatorum...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAPSZO

  Rodzina aktorów polskich w XIX i XX w., z których najwybitniejsi to: Anastazy Franciszek , 1832-98, aktor, dyrektor, reżyser, pedagog. Jego uczniowie to m.in.: Bolesław Leszczyński, Rufin Morozowicz, Jan Kazimierz Tatarkiewicz, Ludwik Solski, Józef Śliwicki, Maksymilian Węgrzyn, Helena Marcello-Palińska...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kanut Dodano /19.04.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTAMENT

  Dawn. poczęstunek, częstowanie, biesiada, uczta; dawn. sposób obchodzenia się, postępowania z kimś, traktowania kogoś; dawn. żołd, płaca; ze śrdw.-łac. tractamentum 'postępowanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTIERNIA

  Przest. jadłodajnia, garkuchnia, oberża; z nm. traktieren 'częstować; potraktować'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /88

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGEDIA

  Jeden z podstawowych gatunków dramatu (zob.) obejmujący utwory wierszem a. prozą, o charakterze poważnym i wzniosłym, przedstawiające splot nieszczęśliwych okoliczności, które stwarzają sytuację bez wyjścia, charakteryzującą się dysproporcją między problematyczną winą a straszliwą karą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAJAN

  Marcus Ulpiuś Traianus, 53-117, cesarz rzymski od 98, świetny dowódca i administrator, za którego panowania cesarstwo rz. osiągnęło najrozleglejsze terytorium; jedyny spośród cesarzy otrzymał (oficjalnie, w 114) tytuł Optimus łac., 'Najlepszy'.

  Forum Trajana zob. Forum. Kolumna Trajana najważniejszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKT

  Dawn. ciąg, bieg, tok; dziś tylko: w trakcie czegoś 'w czasie trwania czegoś'; dawn. powiat na Żmudzi; gościniec, droga bita; archit. ciąg pomieszczeń na jednej osi, zazw. równoległej do osi podłużnej budynku (budowle o układzie jedno-, dwu- a. trzytraktowym); z łac. tractus 'ciąg(nięcie)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADOWAĆ

  Przest. prawn. zajmować mienie dłużnika na rzecz wierzyciela; z łac. tradere 'przekazywać; wręczać'.

  Tradować kogoś przest. tradować jego mienie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJA

  Przekazywanie z pokolenia w pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania a. postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako historia (choć niesprawdzalnych), umiejętności art. a. rzemieślniczych itd.; przekazany przez przodków obyczaj, wierzenie, zasada itd.;

  w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry