Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ABRAHAM

  W Biblii, syn Tarego, protoplasta i patriarcha narodu izraelskiego; wraz z żoną Sarą (zob.), bratankiem Lotem (zob.) i swym półkoczowniczym plemieniem przeszedł (2000-1600 pne.?) z Ur Chaldejczyków a. z Charanu do ziemi Kanaan w Palestynie, gdzie osiadł. Zwany „ojcem wiernych"; zob. Melchizedech. Grób...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABISAG

  W Biblii, 3, Ks. Król., 1,1-4, dziewczyna,Sunamitka, którą słudzy króla Dawida wybrali spośród dziewcząt całego kraju, aby „spała na łonie króla i zagrzewała go", gdyż był już bardzo stary i  nie zagrzewał się, mimo że okrywano go szatami. 

  Była to „panienka bardzo piękna i sypiała z królem, i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIGAIL

  W Biblii Dawid, kryjąc się na puszczy Faran przed gniewem Saula, posyła sługi do bogatego, ale nieużytego właściciela stad, Nabala, z prośbą o żywność; spotyka się jednak z odmową.

  Płonąc żądzą zemsty, uzbraja swoich ludzi i wyrusza przeciw Nabalowi, ale mądra i piękna żona Nabala, Abigail...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABEL

  Hebr. Hebhel 'tchnienie, opar', w Biblii,  młodszy syn Adama i Ewy, pasterz owiec, zabity przez swego starszego brata, Kaina (zob.); Gen.,  4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABENCERAGOWIE

  Hiszp. Abencerrajes, szlachecki ród mauretański w Grenadzie, którego rywalizacja z rodem Cegries stała się jednym z powodów  upadku królestwa Grenady w 1492; zob. też Grenada; Almanzor; Alpuhara.

  Historia de los bandos de Cegries y Abencerrajes,  cz. I (1595) historycznego dzieła pisarza hiszp.  Gines Perez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABDERA

  Starożytna kolonia nadmorska w Tracji, założona w poł. VII w. pne. przez Jonów. Wg mitu  gr. założył ją Herakles dla upamiętnienia swego  przyjaciela Abderosa, pożartego nie opodal przez konie Diomedesa (zob. Herakles, 8. praca). Wg  innego mitu założyła ją Abdera, siostra Diomedesa.

  Mieszkańcy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABADDON

  W Biblii, Apok., 9, 11, szatan, anioł  przepaści, „którego imię po hebrajsku Abaddon, po  gr. Apollyon, a po łac. Exterminans ('niszczący,  pustoszący, rugujący')".

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABATON

  W starożytności nazwa nadawana róża- nym trudno dostępnym miejscom; z gr. a- 'nie-',  bainein 'iść'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABBASYDZI

  Dynastia kalifów arabskich, na- stępna po obalonej przez Abul'1-Abbasa dynastii  Omajjadów, panująca 750-762, ze stolicą w Dama- szku, a 762-1258 w Bagdadzie, pochodząca jakoby  od Abbasa, 566-652, najstarszego stryja Mahome- ta.

  Osiągnęła rozkwit najwyższy za czasów Haruna  ar-Raszida (zob.) i jego syna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AARON

  W Biblii, syn Lewiego i starszy brat  Mojżesza, patriarcha żyd., pierwszy arcykapłan,  współdziałał z Mojżeszem, gdy Bóg spuszczał dzie- sięć plag na Egipt, i wyprowadzał Izraelitów z Egiptu.

  Laska Aarona, w Biblii, nazwa laski plemienia Lewi  używanej przez Aarona; położona przed arką przy- mierza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Faust666 Dodano /28.02.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt

Do góry