Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ANANIASZ (1)

  W Biblii, mąż Safiry, który przyniósł apostołom tylko część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży swojej roli, twierdząc, że przynosi wszystko, i wg słów Piotra „kłamiąc Duchowi Świętemu"; oboje z żoną pokarani zostali nagłym i natychmiastowym skonem; Dzieje Ap., 5, 1-11; prżen...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANANIASZ (2)

  Najwyższy kapłan, który kazał swym ludziom uderzyć apostoła Pawła w twarz, nazwany przez niego „ścianą pobielaną"; Dzieje Ap., 23, 2.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAGRAM

  Wyraz a. zdanie utworzone przez przestawienie wszystkich liter innego wyrazu a. zdania; Franęois Rabelais ogłosił Gargantuę i Pantagruela pod pseudonimem stanowiącym anagram imienia i nazwiska: Alcofribas Nasier; zdanie „Lutni, ujaw mi!" jest anagramem imienia i nazwiska Julian Tuwim; najsławniejszy zapewne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAKREONTYKI

  Pogodne wiersze o tematyce miłosnej a. biesiadnej, opiewające radość życia, nawiązujące także w metrum wiersza do nielicznych fragmentów pozostałych z twórczości liryka greckiego Anakreonta z Teos w Jonii (VI w. pne.) a.do licznych naśladownictw rzymskich, carmina Anacreontea; wg legendy Anakreon miał...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALEKTA

  Wybrane fragmenty dzieł jednego autora* rzadziej kilku autorów, pokłosie literackie pisarza, collećtanea; z gr., 'rzeczy wybrane'. Analekta Konfucjańskie, Lun-jii 'dialogi', jedno z dzieł Czteroksięgu (zob. Cztery) kanonu Konfucjusza; krótki, nie usystematyzowany zbiór fragmentów przypisywanych Konfucjuszowi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANACHRONIZM

  Błąd w chronologii, błędne umiejscowienie wydarzeń, pojęć, osób, rzeczy w czasie, w którym nie mogły istnieć; np. u Szekspira w Juliuszu Cezarze, 2, 1, słychać bijącą godzinę; Brutus pyta: „Któraż to bije?", a Kasjusz odpowiada: „Zegar wybił trzecią", choć bijące zegary wynaleziono dopiero w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANACHARSIS

  Uczony Scyta z książęcego rodu, który, wg Herodota, zwiedził Grecję i inne kraje w VI w. pne. dla studiów obyczajowych. Wg Plutarcha spotkał się w Atenach z Solonem, a Lukian z Samosat napisał dialog między nimi.

  W okresie idealizowania ludów północy zaliczano go do siedmiu mędrców (zob. Mędrcy) i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABAZA

  Sławna opowieść prozą Ksenofonta o wyprawie (gr. anabasis dosł. 'podejście' w głąb kraju) Cyrusa Mł. przeciw bratu, Artakserksesowi II, królowi Persji, i o odwrocie dziesięciu tysięcy zaciężnych Greków po śmierci Cyrusa, w 400-399 pne., doliną rzeki Tygrys i przez wyżynę Armenii do Trapezuntu nad...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABAPTYŚCI

  Nowochrzczeńcy, ogólna, początkowo pogardliwa, nazwa wielu sekt protestanckich, które pojawiły się w Niemczech w XVI i XVII w. Choć skłócone z sobą, łączyły się na ogół wprzekonaniu, że reprezentują pierwotną czystość chrześcijańskiego kościoła; praktykowały chrzest dorosłych.

  Ich radykalizm...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMULET

  Drobny przedmiot, któremu dawniej przypisywano, i do dziś przypisuje się pod nazwą maskotki, magiczną moc chronienia noszących je osób od niebezpieczeństw, chorób i nieszczęść; z łac. amuletum 'lek od czarów i uroków noszony na szyi'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Angelus Dodano /29.02.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt

Do góry