Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ANNA

  Hebr. Hannah dosł. 'łaska'. Św. Anna nie wspomniana w Biblii, wg tradycji chrześcijańskiej żona św. Joachima i matka Najśw. Marii Panny, patronka stolarzy. Anna Samotrzeć wizerunek św. Anny z Marią i Dzieciątkiem, częsty temat malarstwa XV i XVI w.

  Najbardziej znany: Św. Anna Samotrzecia obraz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANKWICZÓWNA

  Henrietta Ewa, 1810-79, pod koniec 1829, w czasie swego pobytu w Rzymie, poznała Adama Mickiewicza; między obojgiem zrodziło się uczucie, ale niechętny poecie ojciec, hrabia Ankwicz, nie dopuścił do małżeństwa.

  Mickiewicz pisał o Ankwiczównie w lirykach i umieścił ją jako Ewę w Dziadach, cz. III, 4...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANKAJOS

  Mit. gr. syn Posejdona, król Lelegrów na wyspie Samos. Kiedyś przepowiedział mu wieszczek, że nie będzie pił wina z posadzonej przez siebie winorośli; gdy winnica dała obfity plon, Ankajos Wziął w rękę puchar młodego wina i poszedł z nim do wieszczka, aby z niego zadrwić; ten odpowiedział mu:

  „Wiele...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ

  W religiach Wschodu - istota niematerialna, pośrednicząca między bóstwem a ludźmi, wysłannik boga w mazdaizmie, judaizmie, chrześcijaństwie i islamie; z gr. angelos 'poseł, wysłannik, zwiastun; Hermes, poseł bogów Olimpu'; por. Anglówie (Nie Anglowie...); Archanioł; Cherubin; Serafin.

  Anioł augsburski...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMUSZ

  Zapał, fantazja, werwa, rezon, kontenans, kuraż, brawura, odwaga, energia; z łac. anirrius 'duch, dusza; śmiałość'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMULA VAGULA BLANDULA

  Początek słynnej strofy, przypisywanej przez Aeliusa Spartianusa {Życie Hadriana) cesarzowi rz. Hadrianowi, otwierający poemat (łac. Mońentis, Ad animam suam, 138 ne.) apostrofą umierającego do swojej duszy:

  Animula vagula blandula,

  hospes comesąue corporis,

  quae nunc abibis in loca,

  pa!lidu la...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANHELLI

  Bohater tytułowy symbolicznego poematu prozą biblijną (1838) Juliusza Słowackiego; młody. Polak, anielsko czysty, wybrany spośród wygnańców syberyjskich przez Szamana, szlachetnego władcę- kapłana plemienia syberyjskiego, zwiedza pod jego przewodem, oprowadzany jak Dante przez Wergiliusza, miejsca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGOULEME

  (wym. agulę:m) Miasto nad rzeką Charente w dawnej prowincji Akwitanii (zach. Francja); rzymska Iculisma; od 379 siedziba biskupstwa; w XVI w. kilkakrotnie zdobywana przez hugonotów.

  Katedra św. Piotra romański kościół kopułowy z XI-XI I w., zapewne wg wzorów bizantyjskich, podpatrzonych w czasie krucjat;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Madame ANGOT

  (wym. ago) Francuski typ swarliwej, ordynarnej, pełnej życia i wigoru, wzbogaconej przekupki, handlarki ryb, spopularyzowany, dzięki sile komicznej jej osobowości i języka, w okresie Rewolucji Fr. i Dyrektoriatu, ale żywy także i za cesarstwa.

  Wodewile : Pani Angot albo Wzbogacona przekupka (1797), Skrucha...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGLOWIE

  Lud germański z okolic dolnej Łaby, który w V w. przesiedlił się, wraz z Sasami i Jutami, na wyspę brytyjską; od Anglów pochodzi nazwa Anglii; zob. też Kronika (anglosaska).

  Nie Anglowie, ale aniołowie!, łac. Non Anglii, sed angeli, wykrzyknąć miał papież Grzegorz I Wielki ok. 595 na widok...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chwalislaw Dodano /29.02.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry