Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  BACH

  Rodzina muzyków niemieckich (płd. Turyngia i Frankonia), która odegrała tak wielką rolę w muzyce nm., że nazwisko to stało się symbolem zawodu muzyka. W XVII i XVIII w. byli w Niemczech środkowych organistami, kantorami, kierownikami kapel dworskich i miejskich, instrumentalistami. Pierwszym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABINIEC

  Żart. zbiorowisko kobiet; dawn. przedsionek kościelny, kruchta, w której siadywały baby żebrzące, ale także i dziady; hist. część mieszkania dla kobiet a. dla służby żeńskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACA

  Starszy pasterz owiec, owczarz, przy pomocy młodszych pasterzy (juhasów) wypasający na górskich halach stado (kierdel) owiec, gospodarz w szałasie.

  Bacówka, szałas, koliba, służąca bacy i juhasom za schronienie od wiosny do jesieni, w pobliżu wodopoju, z szopami (strongami), z miejscem ogrodzonym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILON

  Staroż. miasto w Mezopotamii, nad Eufratem, znane już w III tysiącleciu pne., od XVII w. pne. stolica Babilonii, jedno z największych i najwspanialszych miast starożytności, zburzone przez króla asyryjskiego Sanheriba w pocz. VII w., odbudowane przez Nebokadnezara II, w 605-562 pne. przeżywało szczyt swego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /2 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABI

  Babia Góra szczyt w Beskidzie Żywieckim, na granicy czechosłowackiej, najwyższe wzniesienie Beskidów Zach. z dwoma wierzchołkami: Diablakiem i Małą Babią (1725 i 1515 m) rozdzielonymi przełęczą Brona. Nie wiadomo, czy nazwa łączy się z jakimś rzekomym bóstwem słowiańskim baba 'jędza, czarownica'...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABBITT

  (wym. babit) Typ mieszczucha amerykańskiego, człowieka bez wyobraźni, o duszy prozaicznej, który ulega bezmyślnie i ochoczo przyjętym ogólnie normom, uprawia kult powodzenia materialnego i sam przedstawia doskonały wzór „amerykańskiego człowieka interesu"; od nazwiska George F. Babbitta, bohatera powieści...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABA

  Zob. Babi; Babiniec; „Była babula"; Firleje; Reduta (Masz, babo ...). Baba figura kamienna o znaczeniu kultowym, których b. wiele znajdowano na grobach na obszarze stepów środkowoazjatyckich i nadczarnomorskich; grubo wyciosane w kamieniu wyobrażają stojące postacie kobiet, rzadziej mężczyzn, trzymające...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAAL

  Nazwa a. epitet wielu bóstw semickich (również w formie Bel; w 1. mn. baalim 'panowie') opiekujących się różnymi miejscami, później miastami, także bóg przyrody, płodności i rolnictwa. Zwalczany przez proroków izraelskich jako bóstwo pogańskie, stąd stał się synonimem fałszywego boga, idola...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BA

  Mit. egip. indywidualna dusza przedstawiana jako sokół z ludzką głową. Rodzi się w chwili śmierci człowieka, a istota jej związana jest z bykiem; zob. Apis; por. Ka.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliodor Dodano /01.03.2012 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZRAEL

  W teologii żyd. i muzułm. anioł śmierci, który czuwa nad umierającym i oddziela duszę od ciała; jeden z czterech najwyższych aniołów przy tronie Allaha, któremu służy.jako poseł; umrze ostatni, kiedy drugi raz zabrzmi trąba archanielska; z arab. Azra od hebr. Azra'el dost.Bóg pomógł'.

  Skrzydła...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Floryn007 Dodano /01.03.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt

Do góry