Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  BERENIKA

  Berenike, macedońska forma gr. imienia Pherenike 'przynosząca zwycięstwo' (por. Weronika), spotykana u księżniczek egipskich dynastii Ptolemeuszów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENIKA (1)

  Księżniczka żydowska wielkiej urody, ok. 27-ok. 75, córka Heroda Agryppy I, wnuka Heroda Wielkiego, króla Judei, poślubiła swego stryja Heroda, a gdy w 21 roku życia owdowiałą, miała jakoby żyć ze swoim bratem Herodem Agryppą II. Następnie wyszła za Polemona I, króla Cylicji.

  Późniejszy cesarz rz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREGIRNIE

  Mit. słow. rozpowszechniona na Rusi przed XII w. nazwa boginek czy demonów wodnych, później zwanych rusałkami.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREK JOSELEWICZ

  1764-1809, Kupiec żydowski, w czasie powstania kościuszkowskiego uformował żyd. pułk lekkiej kawalerii. We Włoszech, w Legionach Dąbrowskiego, jako oficer brał udział w walkach legii włoskiej i naddunajskiej. Od 1803, w legionie hanowerskim, walczy w kampanii 1805, m.in. pod Austerlitz.

  W wojsku...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERDYSZ

  Szeroki topór o silnie zakrzywionym ostrzu i długim drzewcu, używany przez piechotę w XIV-XVII w.; ze śrdw. łac. barducium 'włócznia; toporek'.

  Berdysznicy, fr. maillotins, uczestnicy powstania ludowego w Paryżu, wywołanego wprowadzeniem nowego podatku, gł. od żywności, w 1382, w początkach panowania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERDYCZÓW

  Znane od XIV w. miasto w obwodzie żytomierskim Ukr. SRR; prawdop., sądząc z przysłowia, słynne niegdyś ze źle funkcjonującej poczty na kresach polskich.

  Pisz do mnie na Berdyczów (drobnymi literami)! przysł., odczepże się ode mnie, bywaj zdrów, nie dam się nabrać, rzecz skończona!

  Tam ci jakiś wiew...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEOWULF

  (wym. bejeuulf) Skandynawski heros-wiking, bohater tytułowy najwcześniejszego i jedynego kompletnie zachowań ego epickiego poematu literatury staroangielskiej (anglosaskiej), złożonego z ok. 3200 linijek nie rymowanego, aliteracyjnego wiersza, o treści opartej na legendach skandynawskich połączonych z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEOCJA

  Gr. Boiótia, w staroż. Grecji środkowej kraina rolniczo-pasterska, której gł. miastem były Teby. Ateńczycy kpili z jej mieszkańców jako rzekomo tępych, niewykształconych gburów, mimo że była ojczyzną m.in. Hezjoda, Korynny, Pindara, Plutarcha, Pelopidasa i Epaminondasa; por. Abdera; zob. Iliada (Słynne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENIOWSKI Maurycy August

  ok. 1746-86, Tajemnicza postać podróżnika, głośnego z powodu niezwykłych przygód i burzliwego życia, a także pamiętników pełnych fantastycznych zmyśleń; szlachcic, pochodzenia węg. a. słowackiego, brał udział w konfederacji barskiej, wzięty do niewoli przez Rosjan i zesłany na Kamczatkę do fortecy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENIAMIN

  W Biblii najmłodszy, najulubieńszy syn Jakuba i Racheli; gdy Jakub wysyłał synów do Egiptu na zakup zboża w czasie głodu, zatrzymał Beniamina w domu, aby mu się po drodze nic złego nie przytrafiło, Gen., 42,4; stąd przen.: ulubieniec, faworyt, pupilek rodziców.

  Plemię Beniamin pochodzić miało od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Petrycy Dodano /02.03.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt

Do góry