Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  CECYLIA METELLA

  Caecilia Metella, ze znanego rodu Cecyliuszów Metellów (2. poł. I w. pne.), córka Kwintusa C. M. Kreteńskiego. Jej grobowiec, okrągła budowla o średnicy 20 m, przy Via Appia pod Rzymem zachował się niemal nietknięty.

  Kopia grobowca, projektu D. Merliniego, zbud. w 1778, jako budynek wodozbioru, naprzeciw...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEDR LIBAŃSKI

  Gatunek długowiecznych drzew z rodziny sosnowatych, wysokości 25-40 m, o pniu zazw. rozgałęzionym, z piętrową, płaską koroną, pochodzący z gór Libanu w Syrii, z gór Taurus i Antytaurus w Azji Mniejszej, gdzie tworzył wielkie lasy, obecnie w stanie szczątkowym.

  Często wymieniany w Biblii. Wg 3. Ks...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. CECYLIA

  Ze skojarzenia łac. Caecilia z caeca 'niewidoma' powstała legenda o niewidomej chrześcijańskiej męczennicy, zmuszonej do poślubienia, mimo złożonych ślubów czystości, niejakiego Waleriana. Cecylia nawróciła męża i oboje ponieśli śmierć w Rzymie ok. 230. Kult ten podtrzymywali niewidomi.

  Skutkiem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECILIENHOF

  Dwór (1913-17) na terenie Nowego Ogrodu w Poczdamie. Odbyła się w nim konferencja poczdamska 17 VII- 2 VIII 1945.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECORA

  Rum. Tutora, wieś w płn.-wsch. Rumunii, nad Prutem, gdzie 17IX-6 X 1620 40-tysięczna armia turecko-tatarska rozbiła armię polską liczącą z Kozakami i Wołochami 8400 ludzi dowodzonych przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

  Hetman Stanisław Koniecpolski dostał się do niewoli, a Żółkiewski poległ...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAYENNE

  (wym. kajęn) Stolica Gujany francuskiej na wyspie tejże nazwy, zał. w 1664. W XIX w. i aż do 1947 ośrodek obozów kolonii karnej dla przestępców. Ludność miasta złożona częściowo z potomków więźniów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY

  Konfraternie, bractwa samodzielnych rzemieślników jednego a. kilku, zwł. pokrewnych, zawodów w miastach średniowiecznych. W Europie zach. od X-XI-XII w. do rewolucji przemysłowej końca XVIII w. W Polsce od XIII-XIV w. do 1821, a w formie zredukowanej i uwspółcześnionej aż do dziś.

  Broniły interesów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAUDILLO

  (wym. kaudljo) Hiszp., dowódca wojskowy w Hiszpanii w walkach z Arabami (do XV w.), w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie wojen wyzwoleńczych (1. pol. XIX w.) i w okresie zamachów stanu (2. poł. XIX w.).

  W czasie hiszp. wojny domowej (1936-39) tytuł przyjęty przez przywódcę buntu wojsk., później dyktatora...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAXTON William

  ok. 1421-91, Pierwszy drukarz angielski, kupiec; w 1465-69 jako przewodniczący kupców angielskich w Brugii zawierał korzystne traktaty z książętami BurgUndii. Spędził 30 lat w Niderlandach.

  W 1469-71 przetłumaczył Historia destructionis Troiae{\2%l) Guidona delie Colonne pt. Recuyell of the Historyes of...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATAL HUYUK

  Ważne stanowisko archeologiczne z epoki neolitu, największe na Bliskim Wschodzie, koło ęumra w prowincji Konya w Turcji śródk. Wykopaliska brytyjskie z 1961-65 wykazały, że Anatolia w epoce neolitu była ośrodkiem rozwiniętej cywilizacji (rolnictwo, prawdop. hodowla); w miejscu tym istniało życie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Egon Dodano /06.03.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt

Do góry