Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  CENZURA

  Kontrola, zwł. państwowa, pod względem politycznym, obyczajowym, moralnym itp. publikacji, widowisk, programów RTV; urząd sprawujący tę kontrolę; cenzurka, dawn. świadectwo szkolne; cenzura kościelna, kara poprawcza (ekskomunika, interdykt, suspensa); ocena zgodności treści książki a. innej publikacji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /07.03.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTYM

  Setna część franka francuskiego, belgijskiego i szwajcarskiego (w nm. Szwajcarii - Rappeń)\ z fr. centime od cent 'sto'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTURIA

  W staroż. Rzymie pluton piechoty (zob.) w sile 100, później 60 żołnierzy, dowodzony przez setnika (centuriona); jednostka wojskowa i administracyjna podziału ludności rzymskiej wprowadzona wg tradycji przez Serwiusza Tulliusza w VI w. pne.; z łac. centum 'sto'.

  Centurie magdeburskie pot pierwsze opracowanie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTURIA POSPOLITA

  Bot tysiącznik; z n.-łac. centaurium z gr., zob. Centaur(owie); wierzono, że centaur Chiron odkrył własności lecznicze tej rośliny.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTNAR

  Cetnar, jednostka wagi używana już w śrdw. Europie, w Polsce od XII w., wynosząca od ok. 64,8 kg (staropolski, z XIV-XVIII w.) do ok. 40,5 kg (nowopolski z XIX w.); od XIX w. istnieje w Europie także centnar metryczny (celny), równy stu funtom = 50 kg; z nm. Zentner od łac. centenarius 'setny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTO

  Centon, utwór literacki skompilowany (dla zabawy a. celów dydaktycznych) z fragmentów, wersów itd., wybranych z innych utworów, mozaika, „wierszomontaż" o sensie zupełnie odmiennym od sensu utworów, z których zaczerpnięto materiał; w starożytności tworzono je często z poematów Homera i Wergiliusza; łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRAL PARK

  Największy park na wyspie Manhattan (Nowy Jork), położony między 59 i 110 ulicą, oraz Piątą i Ósmą Aleją, mieszczący m.in. Metropolitan Museum of Art, Zoo, obelisk egipski znany pn. Igła Kleopatry i pomnik konny Władysława Jagiełły dłuta Stanisława Ostrowskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTAUR

  Łac. Centaurus, konstelacja nieba południowego, w Polsce niewidoczna, zawierająca trzecią pod względem jasności gwiazdę na firmamencie (alfa Centaura) i gwiazdę najbliższą Słońca (Proxima Centauri); nazwana na cześć centaura Chirona.

  Centaurowie, gr. kentauroi, mit. gr. plemię dzikich istot...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENOTAF

  Symboliczny pomnik-grobowiec nie zawierający zwłok; z łac. cenotaphium od gr. kenotdphion 'symboliczny grób poległych w boju a. zmarłych na obczyźnie'; kenós 'próżny'; tdphos 'grób'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENT

  Moneta zdawkowa wartości 1/100 jednostki, jak w dawnej Austrii (stąd żart. centuś 'skąpy Galicjanin liczący się z każdym centem'), w USA, Australii, Republ. Płd. Afryki, Kanadzie, Holandii i in. krajach; z łac. centum 'sto'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt

Do góry