Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  CHRAM

  Świątynia; wyraz pseudopolski, o fonetyce południowosłowiańskiej i czeskiej; po polsku brzmiałby chrom; w jęz. rosyjskim jest to płd.-słow. cerkiewizm; używany u nas przez pisarzy pochodzących ze wschodu (Zaleskiego, Ujejskiego, Kraszewskiego), a przejęty przez Konopnicką i Młodą Polskę; pór...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRAPKA

  Zdrobn. od chrapa 'nozdrze zwierzęcia', w l.mn. również o nozdrzach dziecka a. kobiety; w żart. zwrocie: mieć chrapkę na coś 'mieć na coś chętkę, ochotę'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOWAŃSZCZYZNA

  Ros. Chowdnszczina, ludowy dramat muzyczny (premiera prywatna Petersburg 1886, publ. 1911; nowa wersja oprać, przez Ravela i Strawińskiego Paryż 1913; zespół opery belgradzkiej, Warszawa 1963) Modesta Musorgskiego, pozostawiony w wyciągu fortepianowym, instrumentacja M. Rimskiego-Korsakowa, libretto...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHÓR (1)

  W staroż. Grecji (gr. chorós) zespół osób wykonywających pieśni i tańce podczas obrzędów kultowych, który stał się niezbędnym elementem dramatu gr., zrazu dominującym, później, przeszedłszy przez etap dialogu dwu półchórów, ogranicza się do asystowania aktorom, do komentowania i krytyki działania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOWANIEC

  Jeden z diabłów ludowej demonologii polskiej, na pół szlachetka, na pół cudzoziemiec, nierób, nygus, utrzymanek czarownic; por. Diabeł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA

  Zob. też Taniec (św. Wita). Angielska choroba krzywica. Choroba królów, łac. regius morbus, skrofuloza, skrofuły, zołzy, rzadka obecnie forma gruźlicy węzłów chłonnych szyi; dawn. sądzono, że znika pod dotknięciem dłoni monarchy. Choroba morska zob. Morski. Choroba św. Antoniego, ogień św...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORY

  Chore dziecko obraz (ok. 1660) Gabriela Metsu, Amsterdam, Rijksmuś. Chory człowiek Europy Turcja sułtańska, nazwana tak już w roku odsieczy wiedeńskiej, 1683, w pieśni Turek jest chory J. A. Poysela, kanonika klasztoru w Baumburgu (Górna Bawaria), potem w Listach perskich, J, 19 (1721), Montesquieu, w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOMĄTO

  Nie znana starożytnym, sprowadzona do Europy z Chin w VIII w. część uprzęży końskiej opasująca nasadę szyi, złożona z drewnianych a. metalowych pałąkowatych kleszczyn o miękkim podkładzie; zob. Duha.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ

  Liturgiczny śpiew kośc. rz.-kat.; oficjalny śpiew kościoła protestanckiego. Chorał ambrozjański zob. (św.) Ambroży.

  Chorał gregoriański (rzymski) kościelny śpiew liturgiczny rozwijający swoje jednogłosowe melodie diatonicznie w skalach kościelnych, bez współudziału instrumentów; okres rozkwitu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORĄGIEW

  Płat materiału o określonych barwach, godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społ., politycznej, kościelnej itd.; łac. \exilla, fr. drapeau od drap 'materia, sukno', nm. Fahne od st.-g.-nm. fano 'materia, płachta', cześ. korouhev, ros. chorugw\...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt

Do góry