Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  COMES

  Komes, śrdw. dostojnik zarządzający okręgiem administracyjnym, hrabia; łac., dosł. 'idący razem; towarzysz, doradca cesarza rz.'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMEDIA DELL'ARTE

  Wł., 'teatr aktorów zawodowych', komedia włoska, komedia improwizowana, wł. commedia aWimprowiso, komedia ze scenariuszem, wł. commedia a soggetto, typ włoskiego lud. widowiska scenicznego rozpowszechnionego także w in. krajach w XVI-XVIII w., mającego wielkie znaczenie w dziejach teatru; dopuścił na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMBER (2)

  Krzyżówka, krzyżowa, lędźwiowa część mięsa zwierząt łownych a. bydła domowego; z nm. Ziemer z fr. cimier.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMBRAY

  (wym. kąbrę) Małe miasteczko w powieści W poszukiwaniu straconego czasu (fr. A la recherche dii temps perdu, 19 \ 3-27) Marcela Prousta, gdzie narrator spędza dziecięce wakacje w domu dziadków (podobnie jak autor w dzieciństwie spędzał wakacje w Illiers, miasteczku pod Chartres, dziś zwanym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La COMEDIE - FRANCAISE

  (wym. komedi frasęz) Komedia Francuska, francuski teatr narodowy przy ul. Richelieu w Paryżu, w którym grywa się repertuar klasyczny. Zał. 1680 z rozkazu Ludwika XIV, był pierwszym teatrem subwencjonowanym przez państwo i stał się pierwowzorem teatrów narodowych. Jego zalążek stworzył w 1658 Molier...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMBER (1)

  Zabawa zapustna, odbywająca się dawn. w różnych okolicach Polski, zwykle w „tłusty czwartek", kiedy starsze kobiety stroiły kukłę słomianą i chodziły z nią po wsi, zbierając okup od panien a. mężatek; w Krakowie ciągnięto słomianego bałwana (zwanego combrem) z Piasku na Rynek, gdzie przekupki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLONNA

  Arystokratyczny ród rzymski, odgrywający znaczną rolę w historii Włoch od XII do XVI w.; w śrdw. dziedziczni wrogowie Orsinich, na ogół trzymający stronę gibelinów przeciw papieżom, byli kardynałami, zdolnymi dowódcami wojskowymi i mężami stanu.

  Vittoria Colonna zwana La Divina, wł., 'Boska'...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLUMBIA UNIVERSITY

  (wym. koląmbia) Ang., 'Uniwersytet Kolumbijski' w Nowym Jorku (USA), jedna z najstarszych i najpoważniejszych wyższych uczelni amer., zał. w 1754 jako King's College (ang., 'Kolegium Królewskie', nazwa do 1912) z nadania króla Jerzego II; pierwszym rektorem był dr Samuel Johnson, a w 1948-53 gen. Dwight...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLLOQUIUM CHARITATIVUM

  Łac., 'rozmowa przyjacielska', zjazd katolików, kalwinów i luteranów (z pominięciem arian) zwołany przez króla Władysława IV do Torunia 28 VIII 1645, pod przewodnictwem kanclerza Jerzego Ossolińskiego, w celu zjednoczenia wyznań protestanckich z religią rz.-kat.

  W czasie obrad nie udało się jednak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLLEGIUM

  Śrdw. łac., 'zrzeszenie; kolegium'. Collegium Maius łac., 'większe', w Krakowie, gotycki budynek, najstarszy z zachowanych gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1400 siedziba Akademii Krakowskiej; po przebudowie ok. 1860 Biblioteka Jagiellońska (w okresie międzywojennym przeniesiona do nowego gmachu), a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt

Do góry