Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  CZAKO

  Wysoka, sztywna czapka wojsk, z płaskim denkiem i z daszkiem, wprowadzona we Francji w 1805, w niektórych armiach używana do 1914, w Polsce zwana kaszkietem a. giwerem i noszona 1807-31; z węg. csakó.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAMARA

  Węgierka, dawne męskie okrycie wierzchnie, długie, z szalowym kołnierzem do pasa, szamerowane, z ozdobnymi guzikami i pętlicami, noszone w Polsce od XVII w. głównie przez mieszczan, a od końca XVIII w. i przez cały XIX w. uważane za strój narodowy i patriotyczny; może z wł. acciamarra 'długa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAMBUŁ

  Dawn. zagon, tatarski oddział zbrojny, wataha; najazd, wypad Tatarów, napaść; przen. kupa, gromada; stąd dawne zwroty : wyciąć w czambuł 'w pień', w czambuł konia puścić 'cwałem, galopem', wszystkiego w czambuł *w bród, pod dostatkiem'; dziś tylko w wyrażeniu: w czambuł 'ogółem, w całości, bez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKA Róża

  1876-1961, Prawnuczka Tadeusza Czackiego, franciszkanka, zaniewidziała w 1898, w 1910 założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie, od 1922 organizowała w Laskach warszawskich warsztaty pracy i szkoły specjalne dla niewidomych.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAJKI

  Dawne łodzie kozackie, bardzo szybkie i zwrotne, o dwóch sterach - na dziobie i na rufie, używane przez Kozaków zaporoskich do żeglugi po Dnieprze i do wypraw wojennych na wybrzeża tureckie M. Czarnego; z ukr.

  Nasza czajka szybka, zwrotna [...]

  Jak jaskółka czarna, lotna [...]

  Pięćdziesiąt wioseł w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZABAN

  Caban, dawn. rosły baran wołoski, wół podolski; pasterz owiec a. wołów; z ukr. czabdn od tur. czoban 'pasterz'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYZJOJAN

  Wiersz łaciński o 24 wersach (po 2 na każdy miesiąc), wyliczający święta i patronów skrótami z początkowych sylab nazw i imion wg ich kolejności w miesiącu, zapamiętywany przez żaków i kler, służył jako mnemotechniczna pomoc w braku drukowanego kalendarza od XIII w. (w Polsce od XIV do XVIII w.)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTRA

  Instrument muz. strunowy szarpany, z kilkudziesięciu (ok. 40) strunami, naciągniętymi na płaskie pudło rezonansowe, używana gł. w XIX w.; z łac. cithara z gr. kithdra

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

  Dawcy cywilizacji. Folklor wielu krajów opowiada o ludziach a. bogach, którzy w pradawnych czasach nauczyli ludzkość sztuk, rzemiosł, praktyk religijnych itd. Prometeusz (zob.) był wielkim bohaterem cywilizacyjnym Attyki, Kadmos (zob.) przyniósł naukę czytania i pisania, Triptolemos(zob.), kierowany przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTARA

  Instrument muz. strunowy szarpany, o gruszkowatym, płaskim korpusie rezonansowym i dość długiej szyjce; znany w śrdw. Europie, ale najpopularniejszy w XVI-XVII w., zwł. jako instrument towarzyszący przy śpiewie; z łac. cithara z gr. kithdra.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt

Do góry