Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  CZTERYSTA

  Jest tylko około czterystu osób nowojorskiego towarzystwa, ang. why, there are only 400 people in New York society, odpowiedź Warda McAllistera na zapytanie, dlaczego ograniczył do 400 osób liczbę zaproszonych na bal wydany przez panią William Astor 1 II 1892: „towarzystwo" oznacza tu elitę ludzi bogatych o...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUMAK

  Dawn. chłop ukraiński trudniący się przewożeniem soli na mażach (wozach zaprzężonych w woły); z ukr.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERY

  Liczba uważana dawn. za symbol świata ziemskiego, konkretnego materialnie, za liczbę człowieka powstałego z prochu ziemi; stąd np. 4 strony świata, 4 pory roku, 4 wiatry, 4 epoki dziejów (Owidiusz w Metamorfozach, Wergiliusz w 4. eklodze), 4 żywioły, 4 cnoty kardynalne itd.

  Czterech gburów, nm. Die vier...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /5 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERNAŚCIE

  Czternastu pomocnych w potrzebie kośc. rz.-kat. grupa świętych, którzy przed swą męczeńską śmiercią wyprosić mieli u Boga łaskę udzielenia szczególnej pomocy tym, którzy proszą za ich pośrednictwem.

  Do grupy tej zalicza się zwykle: Erazma z wiatrem, Eustachego z jeleniem, Jerzego ze smokiem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERDZIEŚCI

  Liczba często spotykana w Biblii, dlatego dawniej uważana za mającą znaczenie magiczne, za symbol czasu pokuty, okresu niezbędnego do oczyszczenia, do ozdrowienia, do odrodzenia się do nowego życia; Mojżesz spędził 40 dni na górze Synaj, Eliasza przez 40 dni żywiły kruki, wody potopu padały na ziemię...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOPOWE

  W Polsce 1466-1813 podatek akcyzowy od piwa, miodu i gorzałki, a od 1629 także od wina; od czopa, którym zatykano beczki i kufy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZORSZTYN

  Wieś w woj. nowosądeckim, dawniej początek słynnych spływów przełomem Dunajca, obecnie ze Sromowiec.

  Zamek czorsztyński Kazimierza Wielkiego, z XIV w., od XV w. siedziba starostwa; wielokrotne pobyty królów polskich na zjazdach panujących; w czerwcu 1651 główna kwatera powstańczego dowództwa Kostki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZÓŁKO

  Stroik, podwstążnik, używana w Europie od średniowiecza, noszona przez dziewczęta ozdobna opaska na głowę, przybrana kwiatami; zachowana jeszcze w krajach słowiańskich jako element dziewczęcego stroju ludowego a. regionalnego, np. kurpiowskiego, o charakterze odświętnym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOMOLUNGMA

  Najwyższy szczyt górski na Ziemi, w środk. Himalajach, na granicy Nepalu i Tybetu, zw. również Mount Eyerest (od nazwiska ang. płk. George'a Everesta, z którego inicjatywy podjęto w 1845-50 systematyczne pomiary Himalajów; w 1849 w ind. urzędzie pomiarów kraju odkryto, że „Peak XV" liczy 8848 m i jest...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK

  Zob. też Homo sapiens. Człowiek boże igrzysko wg filozofa neoplatońskiego Synezjusza z Kyreny (płn. Afryka), ok. 370-ok. 413, autora Pochwały łysiny, „człowiek igraszką boską", gr. anthropos theou paignia. Człowiek człowiekowi wilkiem, łac. homo homini lupus, parafraza z Plauta, Asinaria, 495...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /7 754

  praca w formacie txt

Do góry