Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  DĘBNO

  Podhalańskie w woj. krakowskim, wieś w widłach Dunajca i Białki.

  Kościół filialny Michała Archanioła, gotycki, prawdop. z 2. poł. XV w., drewniany, o konstrukcji zrębowej. Bogata polichromia o motywach geom., archit., figuralnych i roślinnych.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Elf Dodano /09.03.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWIZA

  (krótkie zdanie traktowane programowo jako) Zasada postępowania; z fr. devise 'godło; zawołanie' z łac. divisus 'podzielony'.

  Dewiza heraldyczna hasło, sentencja, godło, motto, umieszczane dawniej na tarczy a. wstędze herbu, wywodzące się niekiedy od dawnego zawołania (zob.), bojowego hasła...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Elf Dodano /09.03.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBNIAK

  Wytrawny, wystały miód pitny, pierwotnie przechowywany w beczkach dębowych, od których nabierał specjalnego aromatu i cierpkiego smaku, zwany też kwarcianym lub obozowym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Elf Dodano /09.03.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWAJTIS

  Bohater tytułowy powieści (1888) Marii Rodziewiczówny, utworu nagrodzonego na konkursie w Warszawie, olbrzymi prastary dąb w dąbrowie położonej w widłach Dubissy i Ejni; obok dębu stała niegdyś świątynia boga Aleksota.

  Gdy jesienią dąb tracił liście, Żmudzini szeptali: „Dewajtis opłakuje stare...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Elf Dodano /09.03.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWA

  W wedyzmie - nazwa staro-indoaryjskich bóstw, zjawisk i sił przyrody; w mazdaizmie - złośliwa istota nadprzyrodzona, zły duch, demon.

  Dewadasi bajadera, tancerka świątyni hinduskiej; sanskr., 'służebnica boga'; dem 'dewa', dasi 'niewolnica lub służąca hinduska; kobieta niskiej kasty'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTERONOMIUM

  Hebr. Dewarim, Księga Powtórzonego Prawa, tytuł ostatniej, piątej księgi biblijnego Pięcioksięgu, pochodzący z błędnego przekładu hebrajskich słów w Deut., 17, 18, oznaczających 'kopię lub odpis tego prawa'. Księga powtarza, z komentarzami, dekalog i większość praw zawartych w Ex., 21-24; por...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND UEBER ALLES

  Nm., 'Niemcy, Niemcy ponad wszystko', pieśń znana jako Deutschlandslied 'Pieśń Niemiec', napisana przez Heinricha Hoffmanna von Fallersleben jako utwór, który by jednoczył duchowo wszystkich Niemców rozczłonkowanej Rzeszy, opublikowana w 1841 z melodią Haydna do pieśni Gott erhalte Franz den Kaiser (na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUKALION

  Mit gr. syn Prometeusza, mąż Pyrry, córki Epimeteusza i Pandory. Gdy Zeus spuścił na Ziemię potop, gdyż nie mógł ścierpieć dłużej grzechów wieku brązu lub zbrodni Likaona (zob.), Deukalion, z porady ojca, zbudował arkę i pływał na niej wraz z żoną przez 9 dni, aż wody opadły, a arka osiadła na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESPEKT

  Przest uchybienie (komu), ubliżenie, ujma czci, afront, obraza, dyshonor; z łac. despectus, 'widok (z góry); pogarda'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERWISZ

  Żebrzący mnich muzułmański, zazw. członek muzułm. bractwa religijnego mistyczno-ascetycznego; por Fakir; z pers. darwisz 'odwiedzający drzwi'.

  Zakon derwiszów tańczących założył perski poeta mistyczny Dżalal ad-Din Rumi, 1207-73; zakon przetrwał w Turcji do 1925, rozwiązany przez Atatiirka.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt

Do góry