Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  DYSK

  Krążek metalowy a. drewniany okuty metalem, używany w sporcie do rzutów w dal; płaski krążek przypominający kształtem dysk sportowy; z gr. diskos. Dysk z Fajstos zob. Fajstos.

  Dyskobol brąz dłuta Myrona z Eleuterai (ok. 450 pne.) przedstawiający zawodnika w chwili poprzedzającej rzut dyskiem, nie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIAT

  (fr. directoire) Schyłkowy okres Rewolucji Fr. 1795-99, kiedy władzę ustawodawczą miął dwuizbowy parlainent (Rada Pięciuset i Radą Starszych), a wykonawczą pięcioosobowy rząd (zw. również dyrektoriatem), okres trwający od rozwiązania Konwentu do zamachu stanu Bonapartego; łącząca się z tym okresem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPTAM

  (jesionolistny) Bot. bylina z rodziny rutowatych, o dużych liściach, wydzielająca wonne, parzące olejki eteryczne, rosnąca w Europie i Azji, uważana niegdyś za leczniczą, zwł. mającą moc wyciągania strzał z ran i gojenia ich. W księdze IX Jerozolimy wyzwolonej Tassa Godlryd zostaje przez nią...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNGUS, ŚMIGUS

  Żartobliwy zwyczaj polewania się wzajemnie wodą w poniedziałek wielkanocny; dawniej dwa różne obyczaje wielkanocne:

  Dyngus datek (jaja, wędliny itp.) od gospodyń dla chłopców chodzących po domach „po dyngusie"; ze st. nm. dingnus, dingnis 'okup, wykupno od podpalenia, rabunku; kontrybucja...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMITR

  1581-91, Carewicz, syn cara Iwana IV Groźnego i jego 7. żony Marii Nagoj; po śmierci ojca w 1584 zesłany do Uglicza, gdzie zginął, zapewne zamordowany na polecenie Borysa Godunowa (zob.), który po śmierci nieudolnego i bezdzietnego Fiodoja I (starszego brata Dymitra), ostatniego z rodu Rurykowiczów, w 1598...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLACJA

  Odkład, w dawnym prawie procesowym odroczenie rozprawy sądowej; z łac. dilatio 'zwłoka; odkładanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLIŻANS

  Duży, zamknięty, publiczny pojazd konny, używany w XVI-XIX w. w całej Europie do przewozu (kilkunastu) pasażerów i poczty, najszybszy (przed wprowadzeniem kolei żelaznych) i najwygodniejszy środek komunikacji długodystansowej; z fr. diligence 'pośpiech; dyliżans'.

  Dyliżans drążkowy lekki, którego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMARKA

  Dymówka, prymitywny piec o otwartym ognisku, z miechami, służący do wytapiania żelaza z rudy przez jej odtlenienie przy pomocy węgla drzewnego, najstarszy sposób otrzymywania, żelaza (Egipt, ok. 3000 pne.), stopniowo od XIII w. zastępowany przez wielkie piece.

  W Polsce stosowano go jeszcze w XVIII...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYL

  Gruba tarcica, gruba deska, belka, bal, pień drzewny (przepiłowany wzdłuż); z nm. Diele 'deska, tarcica',

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYGESTY

  Nazwa zwodów (zbiorów praw) powstałych w XV w. na podstawie statutów Kazimierza Wielkiego; były wspólne dla całego królestwa polskiego; przetłumaczone z łaciny na język polski w 1449 przez Świętosława z Wojcieszyna; z łac, digesta (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry