Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁO

  'Armata' i dzieło 'czyn' pierwotnie jeden wyraz: działo (miejsc.: w dziele) 'dzieło; czyn; robota; praca'.

  Działobitnia w Polsce (2. poł. XVIII i XIX w.) stanowisko ogniowe baterii artyleryjskiej złożone z platformy (ławy) działowej i schronów.

  Działolejnia w dawnej Polsce ludwisarnia, odlewnia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIANETY

  Paradne konie rasy hiszpańskiej, neapolitańskiej, mantuańskiej, tureckiej, hodowane w stadninach królewskich w Polsce w XVIII w.; z wł. gianetto 'koń wyścigowy'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIDA

  Lekka włócznia, pika, najdawniejsza broń drzewcowa z grotem; z tur. dzida.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /83

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZUNICI

  Wyznawcy kościoła greckokatolickiego w Polsce, którzy w 1596, po unii brzeskiej, nie zgodzili się na unię z kościołem rz.-kat.; por. Dysydenci; Unici.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWAN

  Kobierzec, narzuta; w literaturach Wschodu zbiór wierszy napisanych przez jednego poetę; w Persji, państwach tureckich (zwł. Turcji Osmańskiej, do 2. poł. XIX w., Wielki Dywan) zespół wysokich dostojników zasiadający w obecności władcy, wezyra a. namiestnika, decydujący o sprawach wagi państwowej; sala...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYTYRAMB

  Grecka pieśń chóralna, z towarzyszeniem aulosu, ku czci boga Dionizosa; śpiewana przez chóry przebrane za satyrów z orszaku boga, prawdop. dała początek (VI w. pne.) tragedii; rozszerz. pieśń pochwalna, panegiryk; z gr. dithyrambos.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSZEL

  Drąg umocowany do przedniej części wozu, umożliwiający kierowanie pojazdem przy pomocy zaprzęgniętych do niego koni; por. Hołoble; z nm. Deichsel 'dyszel; grządziel (pługa)'.

  Dyszlowe opłata na utrzymanie ulic i bruków, pobierana od przejeżdżających (po)wozów na drogach i rogatkach przez miasta...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYTRYK Z BERN

  Nm. Dietrich von Bern, isl. Thidrek; 'Teodoryk z Werony', król Ostrogotów, Teodoryk Wielki (zob.), jako bohater śrdw. sag i pieśni niemieckich i islandzkich, książę pokoju, silny, lecz powściągliwy; występuje w Pieśni Hildebranda, Pieśni o Nibelungach, Thidrekssaga i w pomniejszych poematach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTRAKCJA

  Dawn. roztargnienie; przeszkoda w skupieniu uwagi; coś, co rozprasza uwagę; rozrywka; z fr. distraction od łac. distractio 'rozłączenie*. Dystrakt dawn. człowiek roztargniony.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSYDENCI

  Różnowiercy, odszczepieńcy od dogmatów kościoła panującego, w dawnej Polsce nazwa stosowana gł. do luteranów, kalwinów i arian; por. Dyzunici; z łac. dissidens 'siedzący po przeciwnej stronie; nie zgadzający się*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt

Do góry