Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ELAINE

  (wym. elęjn) W legendzie arturiańskiej imię kilku dam śmiertelnie zakochanych w Lancelocie; por. Dama (z Shalott).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSCEPTA MAZOWIECKIE

  Deklaracja złożona przez szlachtę mazowiecką na sejmie koronacyjnym w 1576 w Krakowie, wyrażająca zgodę na przyjęcie prawa koronnego, z zastrzeżeniem pozostawienia na Mazowszu pewnych miejscowych ustaw z własnych dawniejszych statutów, zwłaszcza niektórych zwyczajów procedury sądowej, prawa prywatnego i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJASTYK

  Hebr. Miśle, 'Przypowieści', czyli Mądrość Jezusa, syna Syracha, księga Biblii (uważana przez protestantów za apokryf) pochodząca ze 132-131 pne. lub z 274-273 pne., której tematem jest pochwała mądrości, boskich dzieł natury i wielkich ludzi; z łac. ecclesiastici Hbri 'księgi do czytania w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOM

  W Polsce od końca XVI w., w okresie feudalnym i kapitalistycznym - dyspozytor, nadzorca robót folwarcznych; zarządca ekonomii; z gr. oikonómos 'zarządca domu'.

  Ekonomie w dawnej Polsce-dobra królewskie, wydzielone w 1590 przy ostatecznym rozdziale skarbu publicznego od nadwornego; część dochodów z tych dóbr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJA

  Zgromadzenie polityczne obywateli (dorosłych mężczyzn) staroż. miast greckich; okresowe zebrania obywateli ateńskich, obradujących i decydujących w sprawach publicznych oraz rozpatrujących wnioski przygotowane przez radę ustawodawczą (gr. bule); chrześcijaństwo jako duchowe zrzeszenie wiernych; lokalna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJASTES

  Kohelet (hebr., 'kaznodzieja' od ąahal 'zgromadzenie') księga Biblii, dawn. błędnie przypisywana królowi Salomonowi, częściowo dlatego, że autor dzieło swe wkłada w usta wielkiego króla, powstała prawdop. ok. 200 pne., esej filozoficzny, głoszący, że skoro „wszystko jest marność" (łac. omnia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EINSTEIN Albert

  1879-1955, Jeden z największych fizyków w dziejach, którego prace wpłynęły decydująco na kształt nauki (nie tylko fizyki) i w ogóle myśli ludzkiej. W 1905, będąc urzędnikiem biura patentowego w Bernie (Szwajcaria), publikuje 3 prace: oefekcie fotoelektrycznym, o ruchach Browna i o elektrodynamice...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egist

  Gr. Aigisthos, mit. gr. u Homera {Odyseja, 3,517) uwodziciel Klitajmestry, żony Agamemnona, w czasie gdy jej mąż był na wojnie trojańskiej. Po jego powrocie do Argos Egist z Klitajmestrą zamordowali Agamemnona i jego brankę, Kasandrę, córkę Priama.

  Śmierć ojca pomścili Orestes i Elektra, zabijając...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EISTEDDFOD

  (wym. ąjstezwod) Walijski festiwal artystyczny, zwł. śpiewaczy, połączony z konkursem; walij., 'sesja'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIRENE

  Mit. gr. uosobienie pokoju, łac. Pax, jedna z trzech hor (zob.); stąd imię Irena. Eirene z Plutosem-dzieckiem na ręku słynny, nowatorski pod względem koncepcji posąg (po 375 pne.) Kefizodota z Aten, ustawiony na Areopagu w Atenach, nie zachowany; marmurowa kopia rzymska, uzupełniona wg wizerunków na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry