Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  EMNILDA

  Trzecia żona Bolesława Chrobrego od ok. 988, córka księcia Dobromira z Zachodniej Słowiańszczyzny (zapewne Lutyka lub Obotryty?), wg tradycji ukochana żona, a przy tym kobieta z charakterem i dobry człowiek.

  Kiedy król w przystępie gniewu skazywał kogo na śmierć, miała zamykać skazańca w sobie tylko...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBLA

  Mit. skand, pierwsza kobieta, stworzona z esionu przez Odyna, Viii i Ve; por. Ask.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBLEMAT

  Godło, oznaka, atrybut, znak, symboliczna figura), wizerunek z ukrytym, „wrzuconym" znaczeniem; z gr. emblema 'wstawka, ozdoba' od emballein 'wrzucać, wkładać'. Przykłady tradycyjnych, prostych emblematów:

  Baranek, pelikan, ryba itd.-Chrystus.

  Berło - władza.

  Biel - czystość, dziewictwo.

  Feniks -...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EŁK

  Miasto w woj. suwalskim, na Pojezierzu Ełckim, nad Jeziorem Ełckim; miejscowość nazywała się pierw. Lek, czego ślad zachował się w nm. odpowiedniku Lyck; mówiono zatem pierw.: we Łku, ze Łku, co wszakże z czasem zaczęto rozumieć jako: w Ełku, z Ełku; w ten sposób utworzył się nowy mianownik -...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS

  Osada położona 30 km od Jerozolimy, w III w. zwana Nikopolis, dziś Amwas, gdzie Juda Machabeusz w 166 pne. pokonał wojska syryjskie; zob. też Droga (do Emaus). Chrystus w Emaus obraz (1648) Rembrandta, Paryż, Luwr.

  Emaus zabawa lud. organizowana w niektórych miejscowościach Polski i Czechosłowacji w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA

  1305-80, Córka Władysława Łokietka, królowa węg. 1320-42, trzecia żona Karola Roberta węg., matka Ludwika Węgierskiego. Po wstąpieniu przez syna na tron polski była w jego imieniu regentką Polski w 1370-75 z tytułem „starszej królowej Polski".

  Dbając o interesy dynastii andegaweńskiej, za co była...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA RAKUSZANKA

  1436-1505, Córka cesarza Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej, królowa polska od 1454, żona Kazimierza (zob.) Jagiellończyka. Inteligentna i wykształcona, była opiekunką pisarzy i artystów, miała wielki wpływ na politykę króla.

  Zwana matką* królów a. matką Jagiellonów, miała 6 synów i 7...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. ELŻBIETA Z TURYNGII

  a. Węgierska, 1207-31, Córka Andrzeja II, króla węg., małżonka landgrafa Turyngii, Ludwika IV, spowinowacona z Piastami, zwana matką ubogich. Cud Róż. Wg legendy (wiązanej też z postaciami innych świętych) Elżbieta, wbrew zakazowi męża, czynnie wspomagała ubogich i bezdomnych poddanych.

  Pewnego razu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA GRANOWSKA

  ok. 1372-1420, Królowa polska od 1417, trzecia żona Władysława Jagiełły; poddanka króla, córka wojewody sandomierskiego Ottona z Pilcy, porwana ojcu przez Wisława Czambora, rycerza morawskiego.

  Po pewnym czasie zapłonął do niej gwałtowaną miłością inny rycerz morawski, Jenczyk Jenczykowicz z rodu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA HABSBURŻANKA

  1526-45, Córka arcyksięcia austr. Ferdynanda i Anny, ostatniej królowej Czech i Węgier z dynastii Jagiellonów, pierwsza żona Zygmunta Augusta od 1543.

  Znienawidzona przez Bonę, zagubiona w obcym środowisku, a przy tym chora na padaczkę (co Bona starała się wykorzystać do unieważnienia małżeństwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry