Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  ENEASZ

  Aineias, mit. gr.-rz. bohater Eneidy Wergiliusza, Syn śmiertelnika Anchizesa i bogini Afrodyty. Wg Homera najdzielniejszy po Hektorze wódz trojański, władca Dardanów, krewny króla Priama, w Iliadzie postać drugoplanowa. Afrodyta ratuje go w czasie walki z Diomedesem.

  Po zburzeniu Troi panuje nad Troadą. Ale...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDYMION

  Mit. gr. piękny, młody ukochany bogini księżyca Selene a. Artemidy, myśliwy a. pasterz, którego Zeus na prośbę Selene obdarzył wieczną młodością, urodą i nieprzespanym snem w grocie góry Latmos, aby bogini mogła go swobodnie odwiedzać w każdą noc księżycową i całować do woli, a nawet (wg innej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPLOI

  (wym. apluą) Rodzaj ról, w których aktor(ka) się specjalizuje; fr., 'użytek; zajęcie; posada'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMULACJA

  Przest. współzawodnictwo, rywalizacja; z łac. aemulatio 'naśladownictwo; rywalizacja'; por. Paragon.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLIKA

  Orędzie papieskie do hierarchii kośc. i wiernych w sprawach wiary i moralności, mające charakter ogólniejszy niż bulla (por. Dekretalia); nazywane od ich pierwszych słów; z gr. enkyklios 'okólny; ogólny'; zob. Mater et magistra; Pacem in tenis.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLOPEDIA

  Fr. L'Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers a. 'Słownik rozumowany nauk, sztuki i rzemiosł', zw. w Polsce Wielką Encyklopedią Francuską, jeden z wielkich pomników piśmiennictwa XVIII w., słownik encyklopedyczny ówczesnego stanu wiedzy (omawiający też sztukę i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIREUM

  Najwyższa, empirejska sfera nieba w staroż. i śrdw. kosmologii, opisywana zazw. jako sfera ognia i światła; transcendentnie wzniosłe miejsce, uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei; raj, niebo, firmament; z gr. empyrios 'ognisty' od pyr 'ogień'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRE

  (wym. apir) Fr., 'cesarstwo', styl cesarstwa, odmiana klasycyzmu francuskiego początku XIX w., związana z okresem panowania cesarza Napoleona I, różniąca się od poprzednich (Ludwik XVI, Dyrektoriat) silniejszym wpływem starożytnej sztuki gr.-rz. i motywów egipskich; z łac. imperium; zob. Imperator. Empire...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena 4.5

  EMILIA GALOTTI

  Tytułowa bohaterka tragedii (Brunświk 1772, wyst. pol. Wilno 1790) Gottholda E. Lessinga. Opryszkowie, nasłani przez zakochanego w niej potajemnie księcia Gonzagę, zabijają narzeczonego Emilii w pojeździe, wiozącym młodą parę do ślubu.

  Gdy okazuje się, że książę ma zamiar ją porwać, Emilia;...

  Ocena /4.5 Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMINENCJA

  Od 1644 tytuł kardynałów; z łac. eminentia 'wyniosłość; dostojność'; zob. Szary (Szara eminencja).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /113

  praca w formacie txt

Do góry