Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  FLISOWIE

  Flisacy, oryle, włóczkowie, szkutnicy, żeglarze rzeczni, w dawnej Polsce - ludzie zajmujący się flisactwem, wyprawami na flis, spławianiem rzeką towarów (zboża, budulca, smoły itd.) na szkutach, komięgach, dubasach, bykach, galarach, późn. na berlinkach, do portów morskich; z nm. Flósse 'spław...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLIBUSTIERZY

  Kompanie (fr. matelotages) „braci wybrzeża", piratów, kontrabandzistów, kaprów i korsarzy, zwł. ang., fr. i hol., grasujące w XVII i XVIII w., od ok. 1660, na morzach Ameryki hiszpańskiej; z fr. flibustier od hol. \rijbuiter dosł. 'wolny łupieżca; pirat'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLINDERS Matthew

  1774-1814, Oficer marynarki bryt., podróżnik i hydrograf ang., w 1795-99 i 1801-03 sporządził mapy wybrzeży i mórz Tasmanii i Australii, opłynąwszy oba kraje.

  Pierwszy stwierdził ostatecznie, że Australia jest wyspą, i w sprawozdaniu z podróży wprowadził nazwę Australia w miejsce dotychczasowej „Nowa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEJTUCH

  Brudas, smołuch, niedbalec, śmieciuch, kocmołuch, niechluj; dawn. kłak do przybijania naboju w broni palnej a. do jej czyszczenia, tampon z gazy a. szarpi do zatamowania krwi z rany; nm. dawn. flaien 'myć' i Tuch 'płótno; chustka'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURUS

  (wym. flóriis) Miasto w prow. Hainaut (płd. Belgia), gdzie 25 VI 1794 fr. Armia Rewolucyjna Sambry i Mozy pod dowództwem Jourdana pobiła połączone wojska austriackie i niderlandzkie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEET STREET

  (wym. fli:t stri:t) Prasa londyńska; nazwa ulicy w Londynie biegnącej od Strandu do Ludgate Circus, przy (a. w pobliżu) której mieszczą się liczne redakcje gazet i periodyków; związana z drukarstwem od czasów Caxtona (zob.); od nazwy rzeki Fleet, od 1764 przykrytej i płynącej w kanale.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEGETON

  a. Pyriflegeton mit gr. jedna z rzek w Hadesie, potężny strumień płomieni opływający Tartar, por. Eneida, 6,548, Wergiliusza; zob. Styks; z gr. phlógein 'płonąć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLANKA

  Przest bok, skrzydło szyku wojskowego; boczna wieża twierdzy; fr. flanc, nm. Flankę.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /87

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIUSZE

  Łac. Flavii, ród rzymski (gens Flavia) pochodzenia plebejskiego, wywodzący się od poborcy podatkowego z Reate. Ród ten wydał dynastię cesarzy, panującą w 69-96: Wespazjana, Tytusa i Domicjana. Amfiteatr Flawiuszów zob. Kolos(eum).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYLIERZY

  W XVII w. żołnierze uzbrojeni w lekką strzelbę skałkową zamiast muszkietu; w okresie napoleońskim - żołnierze lekkiej piechoty; żołnierze pododdziału uzbrojonego w pistolety maszynowe (2. wojna światowa); z fr. fusilier 1. poj. 'fizylier'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry