Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  GAUDE MATER POLONIA

  Łac., hymn nieszporny do św. Stanisława biskupa, z XIII a. XIV w. Najdawniejszy zachowany zapis w antyfonarzu kieleckim z 1372. Wykonywany na melodię b. popularną już w średniowieczu, w harmonizacji z XIX w.

  Raduj się, Matko-Polsko, w sławne

  Potomstwo płodna! Króla królów

  I najwyższego Pana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATTAMELATA

  Wł., 'Słodka kotka', przydomek Erasma da Narni (ok. 1370-1443), kondotiera włoskiego, dowódcy wojsk weneckich wałczących z Mediolanem w 1434-41.

  Pomnik konny Gattamelaty, dłuta Donatella, odsłonięty w 1453, jedno ze szczytowych osiągnięć plastyki Renesansu. Stoi z boku ogromnego eliptycznego placu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATCZINA

  Miasto o 45 km na płd.-zach. od Leningradu (ZSRR). Pałac w stylu wczesnego klasycyzmu rosyjskiego, zbud. w 1781 przez Antonia Rinaldiego, przebudowany w 1790, od 1796 letnia rezydencja carów, po Rewolucji Październikowej - muzeum sztuki; w czasie oblężenia Leningradu zniszczony przez Niemców, częściowo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASZTOŁDOWIE

  Ród możnowładców litewskich, których potęga, przewyższająca Radziwiłłów, opierała się na olbrzymich posiadłościach ziemskich i piastowanych przez Gasztołdów najwyższych urzędach w Wielkim Księstwie Litewskim.

  Ród wywodził się od Gasztołdą starosty Wielony (poległ w 1364, broniąc jej przed...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASPARONE

  Operetka (Wiedeń 1884, wyst. pol. Warszawa 1885) Karla Millóckera; opowieść o legendarnym herszcie rozbójników, Gasparone, grasującym w wąwozach Etny, wymyślonym przez szynkarza Benozzo dla odwrócenia uwagi od jego przemytniczych eskapad.

  Hrabia Erminio, zakochany w hrabinie Carlotcie, która ma -wyjść za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARNIEC

  Dawna polska miara pojemności cieczy i ciał sypkich, dzieląca się na 4 kwarty i 16 kwaterek, licząca w różnych czasach 3,5 do 4 1; naczynie gliniane o pojemności jednego garnca; duży garnek gliniany.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARROTTE

  Garotte, hiszpańska metoda tracenia skazańców przez uduszenie żelaznym kołnierzem przymocowanym do słupa i zaciskanym śrubą na szyi; żelazny kołnierz, którym dusi się skazańca.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARUM

  Najcharakterystyczniejsza dla kuchni staroż. Rzymu i najbardziej podstawowa przyprawa-so s rybny nie przygotowywany dla jakiegoś określonego posiłku, wytwarzany w sposób zawiły i długotrwały, a potem przechowywany w chłodzie, przyrządzany w setkach odmian (np. garum, oxygarum, liąuamen, muria, allec)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARIZIM

  Hebr. Gerizzim, arab. Dżebel et-Tor, święta góra Samarytan (w Samarii), uważana przez nich za jedyne miejsce, gdzie można chwalić Boga; w IV-II w. pne. stała tam ich świątynia; por. Biblia, Jozue, 8, 33; Ks. Sędziów, 9, 7; Ew. wg Jana, 4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARŁACZ

  Gardłacz, szturmak, dawn. rodzaj ręcznej broni palnej z lufą lejkowato rozszerzoną u wylotu, używany w XVI-XVIII w.; gardłacz, wolarz, odmiana gołębia domowego umiejąca silnie rozdymać wole.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt

Do góry