Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  Św. WACŁAW

  ok. 905-ok. 936, Syn Wratysła-wa I, od 921 książę Czech, od 2. poł. X w. patron Czech, których posiadłości określano od późnego śrdw. jako kraje korony św. Wacława.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WACŁAW Z SZAMOTUŁ

  Po 1520-ok. 1560, kompozytor polski, najwybitniejszy przedstawiciel Renesansu w muzyce polskiej, poeta polsko-łaciński.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VOLUMINA LEGUM

  Łac., 'tomy praw'. Dawne prawo polskie pozostawało w znacznej mierze prawem zwyczajowym, uzupełnianym i zmienianym przez ustawy sejmowe.

  Z inicjatywy Stanisława Konarskiego podjęto w 1732, jako pracę ojców pijarów, wydawnictwo praw i konstytucji polskich od XIV w. W okresie 1732—39 ukazało się 6 tomów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VOLUND

  Volundr, mit. skand., bohater znany u Anglosasów jako Weland, później Wayland, nm. Wieland, cudowny kowal, jeden z trzech braci, którzy poślubili trzy Łabędzie Dziewice a. Walkirie.

  Po siedmiu latach porzuciły ich. Bracia Vólunda udali się na poszukiwanie żon; on zaś pozostał w swej kuźni w Wolfdales...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VISCONTI

  (wym. wiskonti) Włoski ród władców Mediolanu od XIII w. do 1447. W XII w. członkowie rodu uzyskali tytuł wicehrabiów (stąd ich nazwisko). Otton e Visconti, 1207-95, arcybiskup Mediolanu od 1262, został w 1277 uznany władcą miasta po pokonaniu rodu Della Torre. Matteo , 1250-1322, jego krewny i następca od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VITRUM GLORIOSUM

  Nazwa wielkich kielichów używanych w Polsce za czasów saskich w czasie uczt; łac. yitrum 'szkło'; gloriosus 'chwalebny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VOLAPUK

  Sztuczny język międzynarodowy stworzony w 1879 przez nm. księdza Johanna Martina Schleyera z Konstancji. Idea języka międzynar. była w owym czasie tak żywa, że Volapiik rozprzestrzenił się po całym cywilizowanym świecie. W 1888 poświęcono mu 182 książki napisane w 25 językach. Potem zaczęły się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VOLPONE

  Bohater tytułowy komedii ang. Volpone or the Fox '...albo Lis' (Londyn 1605, wyst. pol. Kraków 1927) Ben Jonsona, Wenecjanin, stary, bezdzietny bogacz, chciwy wszelkich uciech życia, zwłaszcza zaś złota, którym wszystko można kupić w sprzedajnym świecie, jaki nas otacza. Z pomocą swego sługi, chytrego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VOLSUNGA SAGA

  Skandynawski prozaiczny cykl legend, główne źródło poematu epickiego Pieśń o Nibelungach i opery Wagnera Pierścień Nibelunga (zob. Nibelung), choć imiona bohaterów i szczegóły opowieści różnią się od siebie.

  Bohater Sigurd (Zygfryd), syn wielkiego Sigmunda, wychowanek kowala Reginna (Mime); ten...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VIRTUS

  Łac., męstwo, stałość w niebezpieczeństwie, doskonałość charakteru, cnota; własność, przymiot, talent; moc, siła, skuteczność; od vir 'mąż, mężczyzna*.

  Virtuti Militari łac., 'za męstwo wojenne'; najwyższy polski order wojskowy nadawany za wybitne zasługi bojowe, ustanowiony przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt

Do góry