Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  GROTA

  Jaskinia, pieczara; z wL grotta od łac. crypta 'sklepienie; jama'. Grota Fingala zob. Fingal. Grota ogrodowa zbudowana a. wydrążona w skale sztucznie dla ozdoby, wywołania nastroju a. dla ochłody (grota rustykalna); grota ozdobiona muszlami (fr. grot te rocaille) w ogrodach XVI i XVII w.

  Groteska z wł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROMNICA

  Gruba świeca woskowa poświęcona w dzień M. B. Gromnicznej (2II), dawniej tradycyjnie zapalana w czasie burzy dla odwrócenia piorunów oraz przy konających i zmarłych (w domu wisiała na ścianie nad łóżkiem, uwiązana na krzyż z palmą); od rzadkiego w staropolszczyźnie przymiotnika gromny 'huczny;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROSZ

  Nazwa monety srebrnej, ze st.-czes. groś 'nazwa pieniądza wprowadzonego przez króla czesko-polskiego Wacława II, grosz czeski, praski', ze śr.-łac. grossus (denarius) 'gruby (denar)' w przeciwieństwie do cienkich brakteatów; grosz krakowski Kazimierza Wielkiego od 1338, na wzór grosza praskiego; od XVI do XIX...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRÓLL Michał

  Polski drukarz, nakładca i księgarz, 1722-98, rodem z Norymbergi. W 1778 założył oficynę drukarsko-wydawniczą w Warszawie, jedną z najnowocześniejszych w kraju, następnie księgarnię we Lwowie.

  W okresie Sejmu Czteroletniego wydawał postępową i patriotyczną lit. polityczną; był nakładcą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODZISKO

  Horodyszcze, zespół rowów i wałów, będący pozostałością fortyfikacji wczesnośredniowiecznych, grodu, osiedla obronnego a. miejsca schronienia ludności na wypadek niebezpieczeństwa; grodziszcze, wielki gród, zamek obronny.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jana GROLIERA I PRZYJACIÓŁ

  Łac. Io. Grolieri et amicorum, słynny superekslibris na książkach biblioteki francuskiego humanisty i bibliofila Jeana Groliera, 1479--1563, znanych ze swych niezwykłej piękności opraw, wykonywanych na jego zamówienie przez największych mistrzów paryskich swego czasu w „stylu Grolierowskim", wywodzącym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODNO (2)

  Zamek piastowski w Zagórzu Śląskim w Sudetach Środkowych Jeden z najstarszych zamków Śląska, zbud. przez książąt świdnicko-jaworskich w 1. połowie XIV w., rozbudowany w stylu Odrodzenia 1545-87, w czasie wojny trzydziestoletniej zniszczony, w 1823 odrestaurowany, dziś częściowo w ruinie.

  Zachowane...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCHÓW

  Wieś (obecnie część dzielnicy Praga Płd.), pod którą 25II1831 rozegrała się największa bitwa powstania listopadowego między głównymi siłami polskimi (40 000 wojska, dowództwo formalne Michał Gedeon Radziwiłł, faktyczne Józef Chłopicki, który został ciężko ranny) a armią rosyjską (60 000...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROCK

  Pseudonim sceniczny wielkiego artysty cyrkowego, Szwajcara Adriana Wettacha, 1880-1959, światowej sławy twórcy i interpretatora postaci melancholijnego klauna, ofiary złośliwości przedmiotów (nm. die Tiickedes Objekts), wirtuoza na wielu instrumentach muz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRODNO (1)

  Miasto nad Niemnem, jeden z najstarszych grodów ruskich, w XII-XIII w. stolica osobnego księstwa, w 1441 prawa miejskie; w 1569-1795 i 1918-1939 należało do Polski; w 1801-1918 stolica guberni ros., od 1939 miasto obwodowe Białoruś. SRR; w 1586 zmarł tu Stefan Batory; w 1795 abdykował Stanisław August; w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /20.03.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt

Do góry