Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  WADOWITA Marcin

  1567-1641, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, z pochodzenia mieszczanin z Wadowic (stąd nazwisko) pod Krakowem; zob. Suknia (człekiem czyni).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAJŚJOWIE

  Trzecia z dawnych kast Indii, utworzona głównie z rolników, kupców i rzemieślników; z sanskr. wajśja l.poj. od wiś 'osiedle'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WADZIĆ

  Dawn. wszczynać kłótnie, waśnie, szerzyć niezgodę, różnić, kłócić kogoś (z kimś); zawadzać, przeszkadzać.

  Wadzić się przest. kłócić się, waśnić się, spierać się, swarzyć się.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALC

  Taniec wirowy w takcie 3/4 pochodzenia nm., prawdop. z lendlera czy allemande'y i menueta, początkowo o charakterze podmiejskim (zob. Augustyn), ale od osiemdziesiątych lat XVIII w. znany już w salonach arystokracji (Paryż, Wiedeń), od 1815 popularny w Europie. Użytkową literaturę taneczną walca stworzyli...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAGA

  Przyrząd do mierzenia a. porównywania ciężarów, od czasów starożytnych atrybut Sprawiedliwości. Wg muzułmanów archanioł Gabriel w Dniu Sądu Ostatecznego będzie ważył dusze wszystkich zmarłych; ciężkie zostaną zbawione* lekkie natomiast płonąć będą w Gehennie po wsze czasy; Koran, 23,104-06. W...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALDENSI

  Fr. vaudois, grupa religijna, powstała w płd. Francji ok. 1170 pod wpływem kazań Pierre'a Valdo, kupca z Lyonu (nazywano ich dlatego także: lionistae a. pauperes de Lugdune 'biedotą z Lyonu'), który rozdał swe mienie ubogim i został misjonarzem.

  Podstawą ich doktryny była wyłącznie Biblia; praktykowali...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAGANCI

  Zwani we Francji goliardami (zob.), studenci uniwersytetów śrdw. w Anglii, Niemczech i Francji, żacy, klerycy, wędrujący (łac. vagantes, stąd nazwa) z miasta do miasta, z kraju do kraju, z oberży do oberży, twórcy hulaszczej i swawolnej liryki świeckiej, jak pieśni biesiadnych, poezji satyrycznej, liryki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAGRAM

  Właśc. Deutsch-Wagram, miejscowość w Austrii Dolnej, na płn.-wsch. od Wiednia; tutaj 5-6 VII 1809 Napoleon I odniósł jedno ze swych najświetniejszych zwycięstw. Mimo bohaterstwa i umiejętności arcyksięcia Karola Austriacy poszli w rozsypkę pod uderzeniami „wielkiej baterii" stu dział francuskich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WACHTA

  Dawn. straż, wartowanie, por. Wigilia; żegl. dyżur marynarza na statku, zazw. 4-godzinny; część (zmiana) załogi statku wyznaczona do kolejnego pełnienia służby; z nm. Wacht 'warta; straż'.

  Die Wacht am Rhein, nm. 'straż nad Renem', tytuł nm. pieśni patriotycznej (1840) Maxa Schneckenburgera...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WACŁAW

  Sczechizowana postać autentycznego staropolskiego imienia Więcław, którego wcześniejsza forma była Więcesław, podobnie jak czeskie Vdclav miało starszą formę Vdceslav. Źródło m.in. takich nazwisk, jak: Wac(k)owski, Węcławski, Wiączek, Więcek, Więch.

  Chętnie używane przez romantyków; np. bohater...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt

Do góry