Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  HIBERNA

  Leże zimowe i chleb zimowy, stacja, obowiązek zimowego zakwaterowania i żywienia wojska kwarcianego w dobrach królewskich i duchownych, zamieniony na stały podatek pieniężny pobierany w latach 1649-1775; z łac., 'leże zimowe wojska' od hibernus 'zimowy'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIAWATHA

  (wym. hajaupta) Bohater folkloru indiańskiego, półbóg, prorok i mąż stanu plemienia Mohawk, Prometeusz indiański, który nauczył ludzi wszystkich niezbędnych umiejętności: budowy łodzi, leczenia chorób, zbierania ziół itd. Pieśń o Hiawacie, ang. The Song of Hiawatha, poemat (1855, wyd. pol. Duma o...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIACYNT

  Gr. Hyakinthos, przedhelleński bóg wegetacji czczony w Amyklaj w Lakonii. W czasach hist. jego kult podporządkowany został Apollinowi. Wg mitu był to urodziwy młodzieniec, ukochany przez Apollina, przypadkiem zabity przez niego w czasie rzucania dyskiem. Wg innej wersji Zefir, zazdrosny o chłopca, skierował...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETYCI

  Lud pochodzenia indoeuropejskiego, który ok. 1800 pne. stworzył w środkowej i wsch. części Azji Mniejszej (stolica Hattusas, koło dzisiejszej wsi Bogazkóy w środk. Turcji) silne państwo o ustroju niewolniczym, oparte na hodowli bydła, owiec i koni, na metalurgii i handlu, rozwinęło ono bogatą kulturę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETMAN

  W Polsce przedrozbiorowej od XV w. - wódz naczelny, dowódca wojsk kwarcianych, ale nie pospolitego ruszenia. Urząd hetmana wielkiego koronnego istniał od 1505, a litewskiego - nieco wcześniej; od 1581 był dożywotni. Od XVI w. Korona i Litwa miały po 2 hetmanów, wielkiego i polnego (zastępcę hetmana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETKA

  Dawn. nędzna szkapa, chuda chabeta; człowiek ubogi, mało znaczący, byle kto; z łac. hetta 'fraszka; rzecz małej wagi'.

  Mieć kogo za hetkę pętelkę przysł. mieć za nic, lekceważyć;, „pętelka" może od srebrnych pętli noszonych przez oddziały pośledniejszej jazdy na lichych koniach.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETERY

  W staroż. Grecji kurtyzany, nierządnice; niekiedy niezwykle inteligentne, wykształcone w dziedzinie muzyki, lit., filozofii, odgrywające znaczną rolę w życiu społ. Do najsłynniejszych należały: Aspazja (zob.), Fryne (zob.), Glikera, ukochana Menandra, Lais (zob.) i Tais (zob.). Częsty temat gr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESTIA

  Łac. Vesta, mit. gr. córka Kronosa i Rei, bogini ognia i ogniska domowego, symbolu domu i rodziny. Poświęcone jej ognisko znajdowało się nie tylko w każdym domu, ale także w prytanejonach (ratuszach) miast gr., a wspólne dla całej Grecji były ogniska w Delfach i Olimpii, skąd przenosili ogień...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESPERYDY

  Mit. gr. córki Atlasa i Hesperii (a. Nocy), strażniczki ogrodu położonego na krańcach Zachodu, za Okeanosem, a. w pobliżu gór Atlasu w płn. Afryce. W ogrodzie tym rosły złote jabłka, które kiedyś Gaja (Ziemia) ofiarowała Herze w ślubnym podarunku; prócz Hesperyd strzegł jabłek stugłowy smok...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESPEROS

  Hesperia, gwiazda wieczorna, planeta Wenus widoczna nad horyzontem po zachodzie słońca.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /89

  praca w formacie txt

Do góry