Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  HIPOGRYF

  Zwierzę legendarne o przedniej połowie ciała uskrzydlonego gryfona, a tylnej - konia; u Ariosta {Orland szalony, 4,18,19) symbol miłości; zwierzę, na którym Rogero ratuje Angelikę, a Astolf jedzie na księżyc.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPODROM

  Gr. hippódromos, w staroż. Grecji tor wyścigów konnych i zawodów rydwanowych; w cesarstwie bizantyjskim ośrodek życia polit. stolicy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB

  Job, hebr. Iyyob, bohater biblijnej Księgi Hioba, największego dramatu poetycko-filozoflcznego St. Testamentu. Żył w kraju Hus, na płd.-wsch. od Judei, w dostatku i szczęściu. Dla wypróbowania jego pobożności Bóg pozwolił Szatanowi poddać go próbie. Hiob pozbawiony został całego mienia i dzieci, a sam...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIMATION

  W staroż. Grecji wierzchnie okrycie (płaszcz) noszone na chitonie przez mężczyzn i kobiety; prostokątny płat wełniany, którym drapowano całą postać w sposób dowolny, najczęściej przesuwając pod prawym ramieniem, a koniec przerzucając przez lewe; gr. zdrobn. od hi ma, heima 'ubiór...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDESHEIM

  Miasto nad rzeką Innerste w Dolnej Saksonii (RFN). Katedra romańska z XI w. ze słynnymi drzwiami z brązu, arcydziełem okresu ottońskiego.

  Kościół św. Michała płasko przykryta bazylika z chórem i transeptem po stronie wsch. i zach., dwiema wieżami na przecięciach naw i z parą frontowych wież...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDEBRAND

  Bohater jedynej pieśni heroicznej zachowanej (fragmentarycznie, na pierwszej i ostatniej stronicy teologicznego kodeksu pergaminowego, zaginionego w 1945) w języku starogerm. (althochdeutsch) Pieśń Hildebranda (Hildebrandslied), powstałej na pocz. IX w. Wróciwszy do ojczyzny po 30 latach wygnania, Hildebrand...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. HIERONIM

  ok. 347-20, Ze Strydonu w Dalmacji, ojciec i doktor kościoła zachodniego, kształcony w Rzymie, chrzest przyjął w 360, po okresie hulaszczym poświęcił się ascezie, żył jako pustelnik pod Chalcis (płd.-wsch. od Antiochii), lata 382-85 spędził w Rzymie, gdzie był duchownym doradcą grupy szlachcianek...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGLIFY

  Grecka nazwa najstarszej formy pisma egipskiego, znaków piktograficznych (obrazkowych) na egipskich pomnikach i budowlach.

  Pismo to, zapomniane i przez długie stulecia niezrozumiałe (nazwa jego stała się synonimem pisma nieczytelnego, zagadkowego, niewyraźnego), odczytał w latach 1809-22, jako pierwszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIDŻRA

  Hedżra, hegira, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, 16 VII 622, początek ery muzułmańskiej; arab., 'ucieczka, wyjście, exodus'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIDALGO

  (wym. idąlgo) Członek niższej szlachty hiszp. mający prawo używania tytułu don; od st. hiszp. hi jo dalgo dosł. 'syn czyjś; dziedzic szlachetnego domu, bogactwa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt

Do góry