Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  IDY

  W kalendarzu starorzymskim - 13. dzień miesiąca (w marcu, maju, lipcu i październiku - 15. dzień). Idy marca, łac. Idus Martiae, szczególnie sławne w r. 44 pne., kiedy zamordowano Juliusza Cezara.

  Strzeż się Idów marca!, ang. beware ihe ides of March w tragedii Juliusz Cezar, 1, 2, Szekspira; wieszczek do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDRIS

  W legendzie walijskiej olbrzym, którego siedliskiem ma być szczyt Cader Idris, góry w hrabstwie Merioneth w Walii. Dawał poetom natchnienie, a zwykłych ludzi przyprawiał o obłęd.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICHTHYS

  Gr., 'ryba', we wczesnej symbolice chrześc. symbol Chrystusa reprezentujący inicjały wyrazów zdania: Iesous CHristos, THeou Yios, Soter gr., 'Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel'.

  Słowo to, wraz z wizerunkiem ryby, widnieje na wielu chrześc. pieczęciach, pierścieniach, urnach i grobowcach pierwszych wieków...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDYLLA

  Bukolika, ekloga, pastorałka, zob. Sielanka; łac. idylłium 'sielanka' z gr. eidyllion 'poemacik'.

  Idylla maleńka taka:

  Wróbel połyka robaka,

  Wróbla kot dusi niecnota,

  Pies chętnie rozdziera kota,

  Psa wilk z lubością pożera.

  Wilka zadławia pantera,

  Panterę lew rwie na ćwierci,

  Lwa -...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDUNA

  Idun, Ithunn, mit. skand, córka karła Svalda i żona Bragiego, była uosobieniem pory roku między marcem a wrześniem. Przechowywała w Asgardzie złote jabłka, które bogowie spożywali, aby zachować wieczną młodość; zob. Azowie; Jabłko (Jabłka wiecznej młodości).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICHWAN AS - SAFA

  Braeia Czystości, Bracia z Basry, tajny związek uczonych i filozofów arabskich, działający w Basrze i Bagdadzie w X-XI w., o charakterze reformatorskim i antyortodoksyjnym.

  Swój eklektyczny system filozoficzny (arabsko-muzułmańsko-neopitagorejsko-neoplatońsko-ary-stoteliczny) przedstawili w dziele Rasa'ii...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICHOR

  Mit. gr. ciecz eteryczna, płynąca w żyłach bogów zamiast krwi; krew bogów; por. Ambrozja; Błękitny (Błękitna krew).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBN BATTUTA

  1304-77, Najsłynniejszy podróżnik arabski, jeden z największych na świecie, ur. w Tangerze, w zamożnej rodzinie. Ukończywszy studia prawa cywilnego i religijnego, mając 22 lata, powodowany nie tylko ciekawością świata, ale i pragnieniem odwiedzenia sławnych sanktuariów, udaje się do Mekki, a stamtąd na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /21.03.2012 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBRAHIM IBN JAKUB

  Z Tortosy w Katalonii (Hiszpania), podróżnik żydowski, odwiedził w 973 cesarza Ottona I w Merseburgu jako członek poselstwa kalifa z Kordoby, podróżował po Niemczech i Czechach, gdzie zgromadził informacje (które później przekazał swemu władcy) o Słowiańszczyźnie, m.in. o Wołyniu pomorskim, o ziemiach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /21.03.2012 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICHABOD!

  Okrzyk wyrażający żal za utraconą chwałą; z hebr. ichabhodh 'niesława, hańba'; w Biblii, 1. Ks. Król., 4, 19-22, synowa Helego, umierając, nazywa swego nowo narodzonego syna Ichabod, gdyż Filistyni uprowadzili arkę przymierza, a jej mąż i teść zginęli.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /21.03.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt

Do góry