Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  INSTITUT DE FRANCE

  (wym, ęstitiitdofras) Fr., 'Instytut francuski', najwyższa fr. instytucja nauk. i kulturalna, zwana pierw. Institut National, utworzona przez art. 298 „Konstytucji roku III" (tj. 1795, dzieło Konwentu Narodowego). Zastąpiła analogiczne instytuty czasów królestwa, zniesione w 1793. Instytut składa się z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKUNABUŁ

  Książka wydrukowana przed 1501 r.; łac. incunabula ł.mn. 'powijaki; kołyska; pochodzenie; miejsce urodzenia'; por. Stary (Starodruk).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFLANTY

  Kraina historyczna nad Zatoką Ryską, granicząca od wschodu z jeziorem Pejpus, na południu z Litwą, zamieszkała przez plemiona bałtyckie, określane później ogólnym mianem Łotyszów; nazwa kraju, brzmiąca dawn.

  Liflanty, Liflandia (jeszcze w XVI w.), przez dysymilację „1", nazwana Iflantami, aby wreszcie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKWIZYCJA (1)

  Święte Officium, łac. Inquisitio Haereticae Pravitatis, Sanctum Officium, instytucja kościoła kat., powołana ok. 1215 przez papiestwo do wykrywania i karania ruchów heretyckich i antykościelnych, początkowo gł. albigensów. W 1232 sądy inkwizycji podporządkowane zostały władzy papieża, który...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKA

  Tytuł władcy państwa Inków; arystokracja państwa Inków, spokrewniona z rodem królewskim; Inkowie, lud środkowoandyjski (mówiący jężykiem kiczua), który założył w epoce przedkolumbijskiej wielkie państwo ze stolicą w Cusco, łączące w zwartą całość liczne poprzednie organizacje plemienne i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKWIZYCJA (2)

  Dawn. uprawnienia sądowe, jurysdykcja; dochodzenie sądowe, śledztwo, indagacja; do czasów Stanisława Augusta eufemistyczna nazwa tortur stosowanych „na ratuszu", „w ogrodzie" miast i miasteczek dla wymuszania zeznań wiodących delikwenta na stryczek, gdzie wisiał, dopóki kruki i wrony nie rozdziobały ciała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKAUST

  Dawn. atrament; ze śrdw. łac. incaustum od łac. encaustum 'purpurowy atrament, którym się posługiwali cesarze rzymscy przy podpisach' z gr. enkaustos 'wypalony; malowany gorącymi farbami woskowymi, enkaustyką'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INO

  Mit. gr. córka Kadmosa i Harmonii, żona Atamasa, króla Teb (a. Orchomenu), który poprzednio, na rozkaz Hery, poślubił Nefele i miał z nią dwoje dzieci, Fryksosa i Helle. Ino znienawidziła swych pasierbów i powiodła ich do ofiarnego ołtarza, ale złoty baran uratował im życie; zob. Złoty (Złote runo)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKLUZ

  Wg dawnych wierzeń lud. duch, siła dobroczynna w jakimś przedmiocie, np. amulecie, monecie dostarczonej przez skrzata, powracającej zawsze do właściciela dzięki zawartej w niej mocy; śrdw. pustelnik, asceta, zamykający się na całe życie w celi, przyjmujący pokarm przez okienko; z łac. inclusus od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INOCHODA

  Inochodnik, inochodziec, jednochodnik, wierzchowiec idący inochodą, inóchodem, skroczem, kroczem, chodzący z krocza, tj. wyrzucający obie prawe, a potem obie lewe nogi.

  Chód ten, właściwy wielbłądom i żyrafom z natury, a koniom wpajany przez tresurę, uważany jest za szybszy i wygodniejszy od zwykłego;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt

Do góry