Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  INWESTYTURA

  W śrdw. przekazanie wasalowi przez seniora nadanych dóbr lennych a. urzędu przez wręczenie symbolu (grudki ziemi, włóczni, chorągwi i in.) danego lenna; z łac. imesiire 'odziewać'.

  Inwestytura świecka duchowieństwa w IX-X w. w państwach karolińskich obsadzanie stanowisk kościelnych przez monarchę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSUREKCJA

  Dawn. powstanie zbrojne (zwł. insurekcja kościuszkowska w 1794); późn. łac. insurectio 'powstanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IO

  (wym. i-o) Mit. gr. córka Inachosa, króla Argos, kapłanka Hery, ukochana Zeusa. Gdy Hera zaskoczyła kochanków, Zeus zmienił Io w jałowicę, ale zazdrosna małżonka wyprosiła u niego zwierzę w podarunku i kazała je pilnować stuókiemu Argusowi (zob.). Na polecenie Zeusa Hermes zabił (a. uśpił) Argusa i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSYGNIA

  Oznaki godności, władzy, dostojeństwa, stanu, urzędu, zasług; z łac. insignia l.mn. od insigne 'oznaka urzędowa, władzy, honorowa'. Insygnia królewskie korona, berło i jabłko, niekiedy również inne przedmioty, jak miecz państwowy, ornat cesarzy rz. narodu nm.

  Insygnia papieskie potrójna srebrno-złota...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ION

  Mit. gr. syn Apollina i Kreuzy, córki króla Erechteusza ateńskiego, eponimiczny bohater Jonów. Kreuza porzuca potajemnie zrodzonego chłopca w poświęconej Apollinowi jaskini północnego stoku Akropolu i błaga boga o opiekę nad synem. Hermes przenosi malca do Delf, gdzie łon wychowuje się w świątyni...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERDYKT

  Kośc. rz.-kat. kara kościelna nałożona na osoby a. terytorium, zakazująca przyjmowania pewnych sakramentów i odprawiania pewnych czynności kultu relig.; z łac. interdictum 'zakaz, nakaz (pretora)'.

  Głośne inierdykly w dziejach: W 586 biskup Bayeux nałożył interdykt na wszystkie kościoły w Rouen za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRENA

  Imię gr. z eirkńe '(s)pokój'. Irena, 752-803, cesarzowa bizantyjska od 797 do 802. Choć sierota i bez majątku, poślubiona została synowi cesarza, przyszłemu Leonowi IV. Wywierała na niego wielki wpływ, a po jego wstąpieniu na tron w 775 odważyła się na przywrócenie kultu obrazów w pałacu cesarskim, za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTRATA

  Dawn. dochód, zysk; z wł. intrata, entrata 'wejście; opłata za wejście; bilet; wpływy, dochód (dzienny)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRIS

  Mit. gr. uskrzydlona posłanka bogów, spieszącą z Olimpu na ziemię i do głębin morza z poleceniami i wieściami od bogów, zwł. od Zeusa i Hery. Jeszcze w Iliadzie Homera nie łączy się ona z tęczą, dopiero Hezjod jednoczy oba pojęcia (co było w powszechnym użyciu w lit. cesarstwa rz.).

  W Odysei Homera...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTRYGA

  Knowanie, matactwo, podstępne działanie dla osiągnięcia jakiegoś celu; lit. węzeł dramatyczny; zbieg wypadków będący przyczyną konfliktu; zawiązanie i przeprowadzenie akcji, której tematem jest konflikt między postaciami utworu (sztuki, powieści); z fr. intrigue z łac. intricare 'wikłać, plątać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt

Do góry