Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  WASAL

  W śrdw. systemie lennym lennik, feudał, który za otrzymane beneficjum a. lenno zobowiązany był do powinności względem seniora; Zf e śrdw. łac. vassallus.

  Państwo wasalne zależne od innego, potężniejszego państwa, poddane mu, hołdownicze.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSZAWA

  Nazwa miejscowości znaczyła: zagroda (dom, wieś) Warsza; imię Warsz było zdrobnieniem imienia Warcisław (znanego też jako Wrocisław-i stąd nazwa miasta Wrocław).

  Od imienia Warsz powstała Warszewa wieś, potem po prostu Warszewa. Mazowszanie z obawy, aby ich nie posądzono (tym razem zresztą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /13 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARIACJE GOLDBERGOWSKIE

  Aria z 30 wariacjami (ok. 1741) Jana Sebastiana Bacha. 4. część Clavier-Vbungen, BWV 988, jedna z niewielu kompozycji Bacha wydanych za jego życia (1742), najwybitniejszy utwór klawesynowy kompozytora łączący wszystkie jego osiągnięcia w zakresie faktury instrumentalnej.

  Wg anegdoty, hrabia Carl von...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSZAWIANKA

  Zob. Oto dziś dzień krwi i chwały; Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę. Dramat (Kraków 1898) Stanisława Wyspiańskiego, „pieśń z roku 1831" na temat bitwy pod Grochowem. Preludium symfoniczne Ludomira Różyckiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARKA

  Miasto nad Pilicą w woj. radomskim; w XIII w. osada, prawa miejskie w 1321, w XVI w. miasto zamożne, ogrodniczo-rzemieślniczo-targowe, słynne z produkcji piwa wareckiego.

  W okresie wojny ze Szwedami, 7 IV 1656, pięć tysięcy jazdy polskiej pod dowództwem regimentarza koronnego Stefana Czarnieckiego i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WARSZAWSKIE EKSTRAORDYNARYJNE TYGODNIOWE WIADOMOŚCI"

  Pierwsza polska gazeta ogłoszeniowa, wychodząca w 1762—63 i 1778—79 nakładem drukarza Michała Grólla (zob.)

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARKOCZ

  Por. Kosa. Kiedy Mandżurowie opanowali Chiny w 1644, stali się tam uprzywilejowaną kastą, dla której zastrzeżone były wszystkie wyższe stanowiska w państwie.

  Zewnętrzną, oznaką poddaństwa i lojalności wobec najeźdźców było noszenie warkocza przez wszystkich Chińczyków, bez względu na warstwę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTBURG

  Zamek na płn. stokach Lasu Turyńskiego w pobliżu miasta Eisenach (płd. część NRD), zbud. na stromym wzgórzu skalnym w XI-XVI w.: późnoromański pałac z 1180-1300 z freskami Moritza von Schwind z 1856; reszta zamku przebudowana i częściowo zniekształcona w czasie rekonstrukcji z 1838-90.

  Od XII w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARNA

  Miasto nad M. Czarnym, we wsch. Bułgarii; zał. w VI w. pne. jako grecka kolonia Odessos, stało się ośrodkiem handlowym pod rządami Traków; od I w. w cesarstwie rzymskim; w VI1-XIV w. twierdza' bułgarska, bizantyjska i znów bułgarska, po czym zdobyta przez Turków.

  W dniu 10 XI 1444 oblegające miasto wojska...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOGŁÓW

  Przest. lekkoduch, postrzeleniec, pustak, wichrowata głowa, świszczypała, wietrznik, narwaniec, bzik.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /104

  praca w formacie txt

Do góry