Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  JEU DE PAUME

  (wym. żo do p<?:m) Fr., 'gra znana dziś pod nazwą tenisa'; rozróżniano courte paume, graną na korcie krytym, i longue paume, na otwartej przestrzeni; Jeu de Paume w Wersalu był kortem krytym.

  Przysięga w sali do gry w piłkę (a. na korcie tenisowym) złożona 20 VI 1789 przez przedstawicieli Trzeciego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEROZOLIMA

  Dawn. Jeruzalem, hebr. Yeruszalaim, arab. Bajt al Mukaddas a. al-Kuds, miasto w Palestynie, jedno z najstarszych miast kananejskich, zał. w III tysiącleciu pne., „święte miasto" chrześcijan, żydów i muzułmanów, cel pielgrzymek; klasztor Zaśnięcia NMP z tzw. grobem Dawida, Wieczernik (Cenaculum, XII w.)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZABEL

  Zm. ok. 842 pne., królowa izraelska, żona Achaba (zob.), matka Atalii (zob.), pełna pychy i okrucieństwa prześladowczyni proroka Eliasza. Wprowadziła kult Baala (por. Biblia, 3. Ks. Król., 16,31), przyczyniła się do niesprawiedliwego zabrania winnicy Nabota (zob. Wino) i do jego śmierci.

  Zgodnie z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERYCHO

  Arab. Ariha, miasto w Palestynie na płn.-zach. od Jerozolimy, jedno z najstarszych znanych osiedli ludzkich (z VII tysiąclecia pne.); wg Biblii, Ks. Jozuego, 5, 13-16; 6, 1-27, pierwsze miasto kananejskie zdobyte przez Izraelitów; w 1099 zdobyte przez krzyżowców.

  Jerycho przen. miejsce odosobnienia się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZIORNA

  Osada nad Jeziorną, blisko jej ujścia do Wisły, na płd. od Warszawy; słynna papiernia Mirków zał. w 1778.

  Apelacja pod Jeziorną (w XVIII w.) pojedynek; Jeziorna była w XVIII w. miejscem pojedynków z uwagi na swe położenie blisko miasta, a poza zasięgiem władzy marszałka koronnego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. JERZY

  Legendarny święty i męczennik, patron Anglii (od 1222) i Portugalii, dawn. Aragonii i Genui, opiekun rycerzy, landsknechtów, płatnerzy, bezpłodnych kobiet, szpitali, pasterzy (gr. georgós 'rolnik') i koni. Wg tradycji ur. w Kapadocji, był trybunem w wojsku Dioklecjana, ścięty jako chrześcijanin w 303 w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZIORO

  Dama Jeziora zob. Dama. Jezioro łabędzie, ros. Lebiedinoje ózjero, balet klasyczny (Petersburg 1895, druga wersja; wyst. pol. Warszawa 1900) Piotra Czajkowskiego; libretto: W. Biegiczew i W. Gelcer; temat z różnych legend o dziewczynie zaklętej w ptaka; jedno z arcydzieł baletu XIX w.

  Jezioro...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ

  Początek popularnej pieśni żołnierskiej z czasów powstania styczniowego 1863 pt. Ostatni mazur, napisanej przez Ludwika Lubińskiego.

  Jeszcze jeden mazur dzisiaj,

  Choć poranek świta.

  Czy pozwoli panna Krysia?

  Miody ułan pyta. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JENUFA

  a. Jej pasierbica, czes. Jeji pastorkyna, opera (dramat muz.) Leośa Janaćka; libretto: kompozytor wg Gabrieli Preissowej; 1902-03, wyst. Brno 1904, wyst. pol. 1926; rzecz dzieje się na wsi morawskiej na pocz. XX w.

  Jenufa, biedna, ale piękna dziewczyna, pasierbica surowej dewotki Kościelnichy, zachodzi w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZUICI

  Towarzystwo Jezusowe (T. J.), łac. Societas Jesu (S. J.), zakon zał. przez Hiszpana Ignacego Loyolę w 1534 i zatwierdzony przez Pawła III bullą z 1540. Zadaniem zakonu była obrona katolicyzmu i papiestwa, zwalczanie reformacji i innych herezji, szerzenie wpływów kościoła nażycie społ., szeroko pojęte...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry