Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  JUDYM

  Bohater powieści Ludzie bezdomni (1900) Stefana Żeromskiego. Dr Tomasz Judym, lekarz w Cisach przy zakładzie kąpielowym, wikła się w beznadziejną walkę o osuszenie młaków, będących przyczyną febry, na którą choruje ludność okoliczna, a zarazem krajobrazową przynętą dla letników, bez której...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUL

  St. skand jól, święto germańskie trwające 12 dni w środku zimy, związane z kultem zmarłych (którzy wtedy odwiedzali swoich potomków pod przewodem Odyna) i kultem bóstw płodności, którym składano ofiary w intencji obfitych przyszłorocznych plonów.

  W czasach chrześc. przejęto wiele obyczajów jula do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUDYTA (1)

  Hebr. Jehudhith 'Judejka; Żydówka', legendarna żyd. bohaterka z Betulii, gł. postać biblijnej apokryficznej Księgi Judyty: gdy Holofernes, wódz wojsk Nabuchodonozora, króla Asyrii, oblegał jej rodzinne miasto, Betulię, i odciął mu dostęp do źródeł wody, a mieszkańcy żądali poddania miasta, Judyta...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUCZNY

  Obciążony, obładowany jukami (zob.), tobołami, objuczony; (o zwierzęciu) używany do przenoszenia na grzbiecie ciężarów (np. osioł, muł, wielbłąd, lama, jak, słoń).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUBILEUSZ

  Wg prawodawstwa kapłańskiego, Biblia, Lev., 25, raz na 50 lat umarzano długi, uwalniano niewolników, zwracano właścicielom ziemię nabytą za długi i zakazywano uprawy ziemi; rok taki obwieszczano dęciem w rogi baranie i trąby (hebr. jobel 'róg barani; trąba; jubileusz półwiecza'; późn. łac. annus...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUBAL

  Wg Biblii, Gen., 4, 21, protoplasta muzyków, „ojciec grających na harfach i fletach".

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORDAN (2)

  Pierwszy biskup w Polsce od 968 do 984, wymieniany jako biskup poznański, ale prawdop. jeszcze na statusie misjonarza papieskiego, który, wg określenia kronikarza nm. Thietmara, „bardzo się pocił", aby polskie owieczki natchnąć duchem chrześcijaństwa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOZUE

  Hebr. Yehószu'a 'Jahwe jest zbawieniem', w Biblii następca Mojżesza, wódz Izraelitów, którego życie i czyny opisuje Księga Jozuego (ok. VIII-VII w. pne.), zaliczona do ksiąg hist., tworząca wraz z Pięcioksięgiem tzw. Sześcioksiąg, Heksateuch.

  Na 40 lat przed wprowadzeniem przez niego Izraelitów do Ziemi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORIK

  Ang. Yorick, w tragedii Szekspira Hamlet (zob.) błazen zamordowanego króla, „człowiek niewyczerpany w żartach, niezrównanej fantazji", do którego czaszki Hamlet wygłasza na cmentarzu słynną apostrofę (5,1) rozpoczynającą się od słów: „Ach, biedny Jorik!" ang. Alas, poor Yorick! Pod tym pseudonimem pisarz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOZEF

  Hebr. Joseph '(Jahwe) doda', imię nie używane w Polsce do XVI w., później spopularyzowane pod wpływem bernardynów i jezuitów w związku z kultem św. Józefo Oblubieńca NMP (potomka Dawida, cieśli z Nazaretu, żywiciela Chrystusa), a później jeszcze św. Józefa Kalasantego (tj. z Calasanza, 1556-1648...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt

Do góry