Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  KAFTAN

  Luźne ubranie wierzchnie, zazw. z ręka-wami, różnego kroju, dawn. powszechnie noszony ubiór męski i kobiecy, a także rycerska odzież ochronna pod pancerz; ubiór noszony w staroż. na Bliskim Wschodzie; w Turcji - szata honorowa (do XIX w.); tur. z pers.

  Kaftan bezpieczeństwa z długimi rękawami, którymi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADUCEUSZ

  Kerykejon, staroż. symboliczna biała laska heroldów, posłów, będąca oznaką ich nietykalności; jej konwencjonalne wyobrażenie: kij opleciony parą wężów, zwieńczony parą skrzydełek; mit. gr. laska Hermesa, którą dzierżył jako bóg snu i marzeń sennych i jako przewodnik dusz do świata podziemnego i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KACYK

  Pierw, naczelnik wsi a. rodu u Indian na Haiti; pogard, wódz plemienia „tubylców" w Afryce a. Australii; samowolny, arbitralny, zadufany w sobie, dygnitarsko nieprzystępny, drobny urzędnik, zwł. prowincjonalny; od hiszp. caciąue z jęz. Arawaków.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADUK

  (łac. caducus 'padający, chylący się do upadku, bezpański') W prawie rz. dziedzictwo, które nie mogło być objęte, spadek bez dziedzica; w dawnej Polsce puścizna (spadek beztestamentowy) zmarłego nie mającego krewnych (od 1588 - do 8. stopnia pokrewieństwa), przypadająca królowi; zaborca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KACZKA

  Pochodzenie nazwy (poświadczonej dla dzikiej kaczki w XIV, a dla domowej w XV w.), która zastąpiła dawną prasł. ąta, ątka (ros. utka, lit. antis, nm. Ente, łac. anas, dpn. anatis), językoznawcy wywodzą przeważnie od pieszczotliwego skrótu imienia Katarzyna; F. Sławski-choć z powątpiewaniem-od wołania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADZIDŁO

  Mieszanina żywic różnych drzew, często z domieszką ziół aromatycznych* używana do kadzenia (incenizacji, turyfikacji) przez sypanie jej na rozpalone węgle w kadzielnicy (trybularzu), w obrzędach wielu religii staroż., również w judaizmie, a stąd w kośc. kat., prawosławnym i anglikańskim (dym ofiarny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADET

  Uczeń szkoły wojskowej różnych typów w różnych krajach, początkowo oficerskich, później szkół średnich ogólnokształcących, przygotowujących do szkoły oficerskiej; szkoły te nazywano korpusami kadetów od odrębnych formacji kadetów utworzonych w 1682 przez Ludwika XIV we Francji; z fr. cadet 'młodszy;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADZIELNIA

  Wzgórze w Grzbiecie Kadzielniańskim w Górach Świętokrzyskich (w płd. części Kielc), którego najwyższa część jest rezerwatem przyrody (jaskinia ze stalaktytami).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADISZ

  W judaizmie aram.-hebr. modlitwa sławiąca wielkość Boga i wyrażająca uległość jego woli, nieodłączna część zbiorowych modlitw żyd.; odmawianie kadisz po zmarłych bliskich jest obowiązkiem rei. mężczyzny; hebr., 'święty'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADŹ

  Fasa, kufa, stągiew, duże naczynie do płynów, zazw. w kształcie ściętego stożka, używane w gospodarstwie domowym (zwł. wiejskim), w przemyśle hutniczym, farbiarskim, papierniczym, w browarach itd.; z łac. cadus od gr. kados 'beczka, wiadro; dzban'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt

Do góry