Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  KANNY

  Łac. Cannae, w staroż. wieś na płd. brzegu rzeki Aufidus w Apulii, miejsce, gdzie Hannibal (zob.) w 216 pne. zadał miażdżącą klęskę konsulom rzymskim L. Emiliuszowi Paulusowi i G. Terencjuszowi Warronowi z ośmioma legionami i wojskami sprzymierzonymi; rozszerz, wielka, decydująca klęska.

  Manewr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANCELISTA

  Przest. pisarz kancelaryjny, niższy urzędnik; ze śrdw. łac. cancellista od łac. cancelli 'kraty, kratki'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANONICZNY

  Ogólnie przyjęty, autentyczny, obowiązujący; zgodny z kanonami (regułami, normami, prawidłami, wzorcami, przepisami prawa kośc.); dotyczący kanonika; z łac. canon 'prawidło, przepis' od gr. karión 'pręt, miara; wzorzec'. Godzina kanoniczna zob. Godzina. Kanon palijski zob. Tipitaka.

  Listy kanoniczne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANCJONAŁY

  Śpiewniki relig. w językach narodowych, przede wszystkim protestanckie. Pierwszy wydał Luter w 1524. W jęz. pol. pierwszy wyd. przez Jana Seklucjana pt. Pieśni duchowne a nabożne... (1547, wyd. 2 rozszerzone z 1559 pt. Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe z melodią jednogłosową).

  Najpopularniejszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANOPY

  Staroż. egipskie urny grobowe, gliniane, a. kamienne, często alabastrowe, służące do przechowywania wnętrzności zabalsamowanego zmarłego (zazw. 4 kanopy na osobę), które miały pokrywy w kształcie głów tzw. „synów Horusa" (człowieka, pawiana, szakala a. sokoła); podobne do egipskich antropomorficzne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANDELABR

  Duży, kilkuramienny świecznik (zob.) stojący; kilkuramienna latarnia uliczna; z łac. candelabrum 'świecznik' od candela 'świeca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAK

  Dawn. ozdobny strój fryzury damskiej ze sznurów pereł a. drogich kamieni, późn. takiż ciasny naszyjnik, kolia; z tur.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAŁAMASZKA

  Wózek jednokonny, wybity łubem, bez budki i resorów, mniejszy od bryczki, używany w XVII-XIX w. gł. na Litwie, Białorusi i Ukrainie; z białorus. kałamażka.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANILA

  Dzwonnica w formie wieży stojącej osobno obok a. w pobliżu kościoła, zwł. we Włoszech, w architekturze romańskiej, gotyckiej i renesansowej (Rawenna, Florencja, Piza, Wenecja); z wł. campanile 'dzwonnica' od campana 'dzwon'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIENNIK

  Kamieniarz pracujący w kamieniołomach; dawn. kamieniarz zajmujący się obróbką kamienia; dawn. moździerz a. działo strzelające kamiennymi kulami, tańszymi od żelaznych.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt

Do góry