Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  KIERESZOWAĆ

  Przest. ciąć, ranić, drasnąć, kancerować, kaleczyć; żywe do dziś w formach: pokiereszować, pokiereszowany,; z węg. kereszt 'krzyż'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /26.03.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEŁ

  Jeden ze stożkowatych zębów mieszczących się u ssaków między siekaczami a trzonowcami, „ząb oczny".

  Wziąć na kieł uprzeć się, zawziąć, zaciąć, zbuntować, chcieć postawić na swoim; pierw, o koniu, który pod wpływem strachu a. złości chwyta wędzidło jeźdźca czy woźnicy w kurczowo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /26.03.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIJACY

  Mieszkańcy wsi podkrakowskiej Piaski Wielkie, trudniący się od dawna aż do końca XIX w. skupem bydła, pokątnym ubojem i zaopatrywaniem Krakowa w mięso; Linde pisze, że „znani byli z osobliwej rzetelności.

  Bez pieniędzy, z kijem w ręku, rozchodzili się po dwóch w woj. krakowskim i sandomierskim...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /26.03.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEREZJA

  Rodzaj bogato wyszywanej sukmany krakowskiej z dużym kołnierzem haftowanym, wykładanym na plecy; nazwa od karazji, sukna początkowo importowanego z Anglii; od ang. kersey 'grube sukno z długiej wełny, zazw. prążkowane' od Kersey, miejscowości w hrabstwie Suffolk (wsch. Anglia).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /26.03.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEŁZNO

  Część uzdy wkładana koniowi do pyska, z przymocowanymi do niej wodzami a. lejcami-zwykle wędzidło a. munsztuk, w prymitywnych warunkach kawałek drewna a. postronek.

  Kiełznać (przest. kiełzać) zakładać koniowi kiełzno; przen. poskramiać, ujarzmiać, hamować, wziąć w karby, w ryzy, w garść.

  On...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /26.03.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIJÓW

  Miasto i port nad Dnieprem, stolica Ukr. SRR, jeden z najstarszych ośrodków grodowo-miejskich wschodniej Słowiańszczyzny, usytuowany na .przecięciu najważniejszych szlaków wodnych i lądowych Europy Wschodniej, od końca X w. stolica wczesnofeudalnego państwa ruskiego, aż do poł. XII w. jedno z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /26.03.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERMASZ

  Śrdw. uroczystość wiejska, festyn, odpust z okazji rocznicy poświęcenia kościoła (Flandria, Belgia, Holandia), późn. z okazji święta patrona parafii; zabawa lud. w dzień targowy, połączona z jarmarkiem; wystawa jakichś artykułów związanych z kulturą (np. książki, grafika, zabawki), połączona ze...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /26.03.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEP

  Pierw., w XV-XVIII w., wulgarna i b. nieprzyzwoita nazwa żeńskich genitaliów, w XVII i XVIII omawiana jako „cztery litery" (dziś omówienie to przeszło na inny wyraz nieprzyzwoity, również przypadkiem czteroliterowy), ozńączająca od XVII w. też (w przen.) głupca, cymbała, durnia, niezdarę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /26.03.2012 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIELCE

  Miasto w Górach Świętokrzyskich, w dolinie Silnicy (dopływ Bobrzy); nazwa od imienia Kielec, znanego z dokumentów z 1206, od pnia kieł 'ząb oczny'; dawna odmiana .Kielce dpn. Klec; zob. Kadzielnia.

  Zespół dawnego pałacu biskupów krakowskich zbudowanego przez Tomasza Ponciniego w 1673-41 dla biskupa Jakuba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kwiryn Dodano /23.03.2012 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIELICH

  Z nm. Kelch od łac. calix; por. Puchar. Kielich goryczy cierpienie, boleść, strapienie; w Biblii, Ew. wg Mat., 26, 39; Łuk., 22, 42, słowa Jezusa w Ogrojcu: „Ojcze mój, jeśli można, oddal ode mnie ten kielich." Kielich krwi zob. Graal.

  Czołem bijący w marmur Chrystusowy,

  Kiedym się skarżył na klątwy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kwiryn Dodano /23.03.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt

Do góry