Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  KLEJMA

  Dawn. rozpoznawczy znak (cecha) bartnika na drzewach zawierających barć; z białorus. klejnó 'znak, cecha' a. z ros. klejmó 'stempel; piętno'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEJNOT

  Drogocenny kamień; wyrób jubilerski; (w l.mn.) kosztowności, biżuteria; przen. coś szlachetnego, wzniosłego, rzecz rzadka, drogocenna; zob. Kamień (Kamienie szlachetne); Kornelia; z śr.-g.-nm. kleinot (dziś Kleinod).

  Klejnot szlachecki część herbu nad hełmem ą, koroną, będąca odrębnym znakiem a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLELIA

  Łac. Cloelia, wg legendy (Liwiusz, 2, 13; Plutarch, 6, 19) młoda dziewica rzymska, która po nieszczęśliwej wojnie Rzymian z królem Etrusków Porsenną została mu, wraz z towarzyszkami, odesłana w charakterze zakładniczki, po czym uciekła, przebywając wpław Tybr. Wzbudziło to w Porsennie taki podziw, że...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLECHA

  Od XV w. nauczyciel bez studiów wyższych, wykładający w szkole parafialnej, obowiązany do posług kościelnych, utrzymywany przez parafian, zmuszany też przez plebanów do koszenia, do zwożenia i rąbania drew, w XVII-XVIII w. wyparty z kościołów przez organistów; pogardl. ksiądz, posługacz kościelny;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLAKA

  Grupa zorganizowanych a. wynajętych oklaskiwaczy w teatrze, na operetce itp.; poklask, aplauz, brawa wywołane przez taką grupę; z fr. claąue 'klaka, szapoklak'. Już w starożytności, w republikańskim Rzymie, było to znane zjawisko, które jednak wywarło silny wpływ na życie teatru dopiero w czasach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLECHDA

  Baśń, bajka, podanie; wyraz pochodzenia lit., wprowadzony przez K.Wł. Wójcickiego w 1837 w tytule jego zbioru Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, znaleziony przez autora u Tadeusza Czackiego (O litewskich i polskich prawach, 1800) w cytacie z nie zachowanej do dziś tragedii Sofrona...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLAN

  Patriarchalny związek rodowy u Celtów (Irlandczyków i Szkotów) z silną władzą naczelnika (przeżytki organizacji klanowej zachowały się, zwł. na Podgórzu Szkockim, jeszcze w XIX w.); podgrupa plemienna u ludów pierwotnych, oparta na wspólnocie przodków; z ang...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIŚCIEŃ

  Basałyk, dawna broń tatarsko-turecka, bryła ołowiu uwiązana rzemieniem do drewnianego trzonka, używana jeszcze niekiedy w XIX w. przez opryszków; z kazańsko-tatarskiego kistan 'maczuga, pałka'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KŁECK

  Miasto nad Łanią (Białoruś. SRR).w obwodzie mińskim; 5 VIII 1506 miejsce bitwy, w której 6000 jazdy polsko-litewskiej pod dowództwem Michała Glińskiego, marszałka nadwornego litewskiego, odniosło zdecydowane zwycięstwo nad Tatarami, biorąc licznych jeńców i uwalniając tysiące osób z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM

  Kierunek w lit. i sztuce nawiązujący do grecko-rzymskich wzorów antycznych, zwł. ukształtowany w XVII i XVIII w. (w muzyce w XVIII i pocz. XIX w.).

  Klasyczny antyczny, odnoszący się do staroż. kultury gr. i rz., zwł. od V do IV w. pne.; naśladujący wzory starożytne; doskonały, wzorowy, powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt

Do góry