Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  KOLCZUGA

  Zbroja z drobnych kółek żelaznych a. stalowych, używana przez rycerstwo na kaftany, kaptury, rękawy, rękawice, nogawice, noszone w Polsce od XI do pocz. XVIII w., na Zachodzie od XII do 2. poł. XIV w.; nazwa od kolca 'koła, kółka'.

  Kolczy dawn. zrobiony z kółek, z ogniw.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLADA

  Zmyślona bogini słowiańska, wynikła z pomieszania pojęć: wyraz ten jest w jęz. płd. i wsch.-słowiańskich odpowiednikiem polskiej kolędy, a nie, jak dawniej sądzono, nazwą obrzędu a. bóstwa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEBA

  Dawn. kołyska; szałas pasterski, schronienie górskie w zagłębieniu skalnym, jama pod głazami nadająca się na nocleg a. przeczekanie deszczu.

  Kolebka kołyska; przen. początek, zawiązek, pierwotna siedziba czegoś; wygodny pojazd podróżny czterokołowy z dużym, otwartym z boków pudłem, z ozdobnymi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLASA

  Kolaska, czterokołowy wóz gospodarski bezresorowy na drewnianych osiach, używany na Rusi w XVII-XVIII w.; lekka odkryta bryczka, zazw. resorowana, używana w Polsce XVIII i XIX w., pojazd skromny, choć późniejsi pisarze hist. nazwą tą nieraz błędnie określają wytworne, magnackie karety, karoce; z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEGIATA

  Kościół, w którym istniała (a. istnieje) kapituła kanoników; ze śrdw. łac. collegiatus 'należący do cechu, bractwa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLATOR

  Dawn. patron, fundator kościoła, który miał „prawo prezenty", tj. przedstawiania biskupowi kandydata na wakujące beneficjum (zob.) przy kościele; z łac. collator 'który znosi, zbiera, gromadzi (datki, ofiary); ofiarodawca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KODROS

  Bajeczny król Aten. Gdy doryjscy Heraklidzi najechali Attykę, wyrocznia delficka zapowiedziała im zwycięstwo, jeśli oszczędzą życie Kodrosa.

  Usłyszawszy o tej przepowiedni, król poświęcił się za swój kraj, poległszy w bitwie. Wg późniejszej wersji, przebrany za drwala udał się do obozu Dorów, gdzie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEGIUM

  Zespół (organ złożony z) osób wspólnie obradujących, opiniujących, orzekających, rozstrzygających; zebranie, narada tego zespołu; dawn. szkoła średnia, fakultet szkoły wyższej; dawn. bursa przy zakładach nauk. dla profesorów i studentów; z łac. Collegium 'zrzeszenie'; zob. też Collegium. Kolegium...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLBERG Oskar

  1814-90, Znakomity etnograf polski, wydał w 1842-45 Pieśni ludu polskiego {z melodiami), a w latach 1857-90 olbrzymie dzieło Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce (23 „serie") i publikowane równolegle w latach 1882-91 Obrazy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOGUT

  Dawn. kur (zob.), w mit. gr. i rz. poświęcony Apollinowi, bogu słońca, gdyż obwieszczał wschód słońca, Hermesowi, gdyż wzywał ludzi do ich codziennych zatrudnień, i Asklepiosowi, bo „kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje (zdrowie)". Wg legendy muzułm. prorok spotkał w pierwszym niebie koguta tak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /3 474

  praca w formacie txt

Do góry