Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ

  Z czes. kostel od łac. castellum 'zamek, twierdza'; por. Bóżnica; Cerkiew. Głowa kościoła (rz.-kat.) papież.

  Kościoły wschodnie na Bliskim Wschodzie - autonomiczne grupy kościołów, powstałe w różnych okresach dziejów chrześcijaństwa, jak kościoły prawosławne (zob. Schizma: wschodnia), jak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZ (2)

  Dawn. tabor, obóz wojskowy ordy tatarskiej; warowny obóz Kozaków na Siczy Zaporoskiej; komenda takiego obozu; z tur. kosz 'obóz; wojsko'.

  Ataman koszowy zob. Ataman.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTER (Coster) Laurens Janszoon

  1405-84, Zakrystian jednego z kościołów w Haarlemie (Holandia), uważany przez wielu za twórcę ruchomych czcionek drukarskich; nazwisko jego brzmiało Laurens Janszoon, a Koster (hol. 'zakrystian') to przydomek.

  Przypisuje mu się udział w produkcji druków wczesnoholenderskich, zwł. donatów (zob.), ale sprawa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZAŁKA

  Rodzaj plecionego koszyka z wikliny z przykrywką.

  Koszałki-opałki (pleść, gadać) bzdury, głupstwa, banialuki; por. Duby.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTERA

  Kostyra, kosternik; dawn. nałogowy gracz w kości a. w karty, hazardzista, szuler; dawn. kutwa, sknera, skąpiradło, liczykrupa; dawn. kobieta sucha, koścista, chuderlawa, skóra i kości.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZAR(A)

  Szałas, miejsce ogrodzone dla owiec (rzadziej bydła) na hali górskiej (rzadziej w polu, w lesie), gdzie owce są dojone i nocują; ż rum. casare.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTKA NAPIERSKI Aleksander Leon

  ok. 1620-51, Przywódca największego w Polsce przedrozbiorowej wystąpienia chłopskiego na ziemiach etnicznie polskich. Kapitan w służbie szwedzkiej, walczył w czasie wojny 30-letniej w Niemczech, po śmierci Władysława IV wrócił do kraju.

  W 1650/51 ułożył z Bohdanem Chmielnickim plan rozszerzenia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZER

  W judaizmie - zgodny z przepisami rytualnymi stan potraw, naczyń i sztućców uznanych za „czyste", koszerne; por. Trefny (1); jid. z hebr. kaszer 'właściwy, odpowiedni'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTUCHA Jakub

  XVIII-XIX w., Najstarszy znany z nazwiska polski poeta ludowy, samouk z Krakowskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /85

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORYDON

  Sielankowy pasterz z Wergiliusza i Teokryta; idylliczny wieśniak; zakochany po uszy młodzieniec.

  Każdy ulega swoim skłonnościom (chętkom, namiętnościom, nałogom) Korydon o swoich uczuciach w Ęklodze, 2,65, Wergiliusza.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Pudens Dodano /28.03.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt

Do góry