Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  WĘGRY

  Zob. Madziar, Magierka. Piechota węgierska w XVI w. w czasie wojen króla Stefana Batorego zaciężna piechota złożona z Węgrów; piechota zorganizowana i umundurowana na wzór węg., złożona z Polaków.

  Węgierka kobieta narodowości węg.; rodzaj śliwy; rodzaj szabli węg., bardzo ceniony; dawny rodzaj fajki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZEŁ

  Sploty isupeł, zaciągnięta pętla; miejsce skrzyżowania się ważnych arterii, szlaków komunikacyjnych, jak węzeł kolejowy, drogowy itp.; jednostka prędkości statku wodnego równa 1 mili morskiej na godzinę - 1,852 km/godz.; bot. miejsce na łodydze, gdzie osadzony jest liść a. okółek liści.

  Węzeł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘŻOWNIK

  Łac. Ophiuehus, konstelacja równikowa, widzialna w Polsce wiosną i latem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEZYKATORIA

  Przest. plaster leczniczy sporządzony z kantarydyny (zob. Hiszpański: Hiszpańska mucha), drażniący skórę, wywołujący pęcherze; z łac. vesica 'pęcherz'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /EdekZgredek Dodano /20.04.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘDROWIEC

  Obraz (olej, drzewo; 20. lata XVI w.) Hieronima Boscha, Rotterdam, Mus. Boymans-van Beuningen; poprzednio nazywany Synem marnotrawnym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /EdekZgredek Dodano /20.04.2012 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WESTA

  Vesta, mit. rz. bóstwo staroitalskie, bogini ogniska państwowego, odpowiednik gr. Hestii. Jej państwowy kult nie miał świątyni z posągiem bóstwa, ale okrągły budynek (którego budowę legenda przypisywała Romulusowi a. Numie Pompiliuszowi) u stóp Palatynu, obok urzędu najwyższego kapłana (Pontifex...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /EdekZgredek Dodano /20.04.2012 Znaków /2 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERTEP

  Wertepa, gwar. wsch. jasełka, szopka, widowisko kukiełkowe a. sceniczne przedstawiające narodzenie Jezusa; z ukr. Kręci się jak lalka w wertepie przysł. z 2. poł. XVIII W., jak lalka, kukiełka, w szopce.

  Wertepy trudne do przejścia a. przejazdu wyboiste bezdroże; dawn. także: droga kręta a. spadzista...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /EdekZgredek Dodano /20.04.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WET

  W wyrażeniu: (oddać) wet za wet 'odwzajemnić się, odpłacić czym za co, pięknym za nadobne, złem za złe' (dawn. 'upominek za upominek'); w l.mn. wety deser, legumina na zakończenie posiłku; z śr.-g.-nm. wet(te) 'wynagrodzenie, upominek dla sędziego po zakończeniu procesu w miejskim prawie nm. '

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /EdekZgredek Dodano /20.04.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEST END

  (wym. uęst end) Ang., 'zachodni kraniec (miasta)', dzielnice Londynu, w których mieszczą się m.in. rezydencje wyższych sfer, najlepsze magazyny, hotele, teatry, kina itd., z grubsza na przestrzeni od Hyde Parku do Trafalgar Square; por. East End.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /EdekZgredek Dodano /20.04.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERTER

  Bohater tytułowy dwuczęściowej powieści Cierpienia młodego Wertera, nm. Die Leiden des jungen Werthers (1774, nowe, zmienione wyd. 1786, tł. pol. 1822) Goethego. Młody, uczuciowy, nadwrażliwy, tragiczny bohater zakochuje się w dziewczynie imieniem Lotte, narzeczonej jego przyjaciela, Alberta; pewność...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /EdekZgredek Dodano /20.04.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt

Do góry