Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  KURDESZ

  Pieśń biesiadna pop. w Polsce XVIII w.; wyraz z refrenu tej pipsenki; dawn. kompan, dobry towarzysz; z osm. tur. kariyn)dasz 'bliźniak; brat; towarzysz'; dosł. 'zrodzony z tegoż łona' od karym 'łono'.

  Każ przynieść wina, mój Grzegorzu miły,

  Bogdaj się troski nam nigdy nie śniły,

  Niech i Anulka tu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURLANDIA

  Łot. Kurzeme, hist. płd. część dawnych Inflant (zob.), położona nad M. Bałtyckim i Zatoką Ryską, a na wsch. aż po Dźwinę; plemiona Kurow i Lotyszów podbite w 1290 przez kawalerów mieczowych i Krzyżaków; od 1561 do 1795 lenno polskie pod władzą książąt kurlandzkich; z nm. Kurland dosł. 'Kraj...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUR

  Zob. Kogut Czerwony kur zob. Czerwony. Pierwszy (drugi; trzeci) kur a. pierwsze (drugie; trzecie) kury pora pierwszego (drugiego; trzeciego) piania kogutów, znak, że jest północ (świt, brzask; wczesny ranek, rano); zob. też Kogut (Pianie koguta).

  Puścić kura podpalić, wzniecić pożar, podłożyć ogień...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURA

  Kura domowa przen. kobieta pochłonięta całkowicie sprawami domu, rodziny, mieszkania, nie mająca innych ambicji ani szerszych horyzontów myślowych. Kura faraona zob. Faraon.

  Kura w garnku zob. Henryk IV. Kury im sadzić (a. macać) w czasie powstania listopadowego gen. Józef Chłopicki miał się wyrazić...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURANT

  Melodia wygrywana przez zegar, pozytywkę, tabakierkę; przyrząd wygrywający melodię, umieszczony w zegarze, pozytywce itp.; carillon; (przy)śpiew; biegniki, pasaże muz.; taniec fr. z XVII w. o takcie nieparzystym, rytmie punktowanym; część suity barokowej; z fr. courante 'taniec; kursywa*.

  Trafił frant...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUPIEC WENECKI

  Antonio, bohater tytułowy, choć nie najważniejszy (zob. Szajlok; Porcja 2) komedii Szekspira (Londyn, ok. 1597, wyst. pol. Lwów 1844), którego spotyka katastrofa finansowa, gdyż wszystkie jego okręty wiozące towary zatonęły; dlatego nie może spłacić Szaj lokowi długu.

  Szekspir popełnia tu zabawną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUPAŁA

  Kupalnocka, kupałowa noc, odpowiednik polskiej sobótki (zob.) świętojańskiej u Słowian wschodnich, dawna uroczystość ludowa, której tradycyjne obrzędy przesilenia słonecznego, jak rozpalanie stosów, skakanie przez nie, pieśni i tańce, zbieranie ziół itp. są pozostałościami przedchrześcijańskich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUPIDO

  Mit. rz. bóg miłości, podobnie jak Amor utożsamiony z gr. Erosem, przedstawiany jako nagi chłopczyk z łukiem i strzałami; od łac. cupido 'pożądanie'. Kupido i Psyche zob. Amor (i Psyche).

  Chłopczyk z rączką uzbrojoną

  Skoczył był mi raz na łono,

  I złapawszy mnie za szyję,

  Ukazał...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULIKOWE POLE

  Równina w widłach Donu i Niepriadwy, słynna ze zwycięstwa wielkiego księcia włodzimierskiego Dymitra (zwanego dla upamiętnienia tego zwycięstwa Dońskim) nad wojskami tatarskimi chana Mamaja w 1380, które zapoczątkowało wyzwalanie się Rusi z zależności od Ordy. Bitwa stała się tematem wielu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNIGUND

  Dama równie okrutna, jak pani z Chojnika, postać z wiersza Rękawiczka (nm. Der Handschuh) Fr. Schillera (tł. A. Mickiewicz), która poddała rycerza Delorges próbie odwagi, prosząc go o przyniesienie rękawiczki rzuconej między lwa i tygrysa; również i ten rycerz dokonał czynu i wzgardził łaskami damy. W...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /28.03.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt

Do góry