Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  KWAKRZY

  Ang. Quakers 'drżący', od drżenia z bojaźni bożej, pop. nazwa ugrupowania religijnego w Anglii (nie używana przez jej członków) noszącego nazwę Towarzystwa Przyjaciół a. Wyznawców Światła, zał. z inicjatywy George'a Foxa w poł. XVII w. Gł. ośrodek kwakryzmu i jego organizację stworzył jednak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWESTA

  Zbieranie datków pieniężnych a. w naturze, zazw. na cele publiczne, dawn. na klasztor. Chodzić z gębą po kweście wchodzić (wmeldowywać się, wtranżalać, wpychać, pakować, wślizgiwać) na przyjęcia, bankiety w celu najedzenia się bezpłatnie do syta smacznego i drogiego jadła.

  Kwestarz dawn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWARTA

  W Polsce od XIV w. ćwierć większej jednostki miary pojemności, zwł. ćwierć garnca, wynosząca ok. 1 1, dzieląca się na 4 kwaterki; podatek wynoszący ćwierć wszystkich dochodów netto z dóbr królewskich, ustanowiony w 1562 przez króla Zygmunta Augusta na utrzymanie stałego wojska zaciężnego, stąd...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIAT

  Kwiaty są symbolami wiosny (jednej z czterech pór roku), węchu (jednego z pięciu zmysłów), Flory i Aurory, nadziei i logiki (jednej z siedmiu sztuk wyzwolonych, śrdw. artes liberales); zob. Rośliny.

  Błękitny kwiat zob. Błękitny. Kwiat Adonisa zob. Adonis. Kwiatek u kożucha rzecz nieodpowiednia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWARTNIK

  Półgroszek, srebrna moneta, będąca w XIV-XVI w. powszechnym środkiem obiegowym w Polsce i na Litwie, wartości pół grosza (ćwierci dawnego skojca), później 1/3, 1/4 i 1/6 grosza, wznowiona w 1766 jako miedziak; z łac. ąuartus 'czwarty'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIDZYN

  Miasto w pętli rzeki Liwy przy krawędzi doliny Wisły, w woj. elbląskim; obok starej osady Prusów Krzyżacy zbud. w 1233 zamek Marienwerder, a w XIV w. katedrę i zamek dla kapituły; stolica biskupstwa pomezańskiego 1285-1587.

  Zamek biskupi, zbud. w 1. poł. XIV w. na planie czworoboku z wieżami na narożach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAŚNY

  Amator kwaśnych jabłek rzeczy dziwacznych, nie pożądanych przez nikogo, niedobrych, nieciekawych, podejrzanych, ryzykownych, zabronionych przez prawo.

  Kwaśne winogrona! zob. Wino(grona). Kwaśny jak ocet siedmiu złodziei bardzo kwaśny; zob. Ocet (siedmiu złodziei). (Sprać, zbić) na kwaśne jabłko...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUŹNICA

  Hamernia, dawny typ zakładu hutniczego z dymarką (zob.) i młotem o napędzie wodnym.

  Kuźnica Kołłątajowska dom Kołłątaja na Solcu w Warszawie i grono zbierających się tam publicystów i działaczy skupionych wokół Kołłątaja, stanowiących lewicę obozu reform czasów Sejmu Czteroletniego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWINDECZ

  W Polsce XVIII w. hazardowa gra w karty pochodzenia francuskiego; z łac. ąuindecim '15'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /90

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWATERA

  Mieszkanie, pomieszczenie na pobyt czasowy (zwł. wojska w czasie wojny); archit. segment wielodzielnego okna; malowane a. rzeźbione pole skrzydeł ołtarza; element kompozycyjny ogrodów o założeniach geometrycznych; ze st.-fr. ąuartier 'dzielnica; ćwiartka' od łac. ąuartus 'czwarty'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zbroimir Dodano /29.03.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt

Do góry