Definicje /7 531 prac/

 • Ocena brak

  WIATRAK

  Budowla ze skrzydłami napędzanymi siłą wiatru i poruszającymi prymitywne urządzenia do przemiału ziarna na mąkę; wiatraków używano od XIII do XIX w., a w Holandii od XV w.: pomagały one usuwać wodę z polderów (terenów oddzielanych od morza groblami, osuszanych i odsalanych).

  Walka z wiatrakami z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATYK

  Kośc. chrześc. komunia udzielana w niebezpieczeństwie (a. na łożu) śmierci; żart. zaopatrzenie na drogę; z łac. viaticum 'zaopatrzenie na drogę' od via 'droga'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĄZKA

  Są wiązki i wiązki (drewek), fr. il y a fagots et fagots, jest różnica między towarem a towarem; przen. różne bywają gatunki rzeczy o tej samej nazwie; z Lekarza mimo woli, 1,6, Moliera; słowa drwala Sganarela.

  Wiązka chrustu. W średniowieczu często palono heretyków na stosie wiązek chrustu; dlatego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIANO

  W dawnym prawie polskim suma pieniężna zapisywana przez męża żonie, zwykle w połowie równa sumie jej posagu, a w drugiej połowie będąca darem (przywiankiem) męża, mająca stanowić zabezpieczenie majątkowe żony na wypadek owdowienia; dawn. posag wniesiony przez żonę mężowi; por. też Dożywocie;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WICI

  W dawnej Polsce-pierw, pęki witek łozowych, żerdzi, pęki powrozów, rozsyłane systemem sztafety do rycerzy jako wezwanie na wyprawę wojenną; wić miała symbolizować karę w wypadku nieusłuehąnia rozkazu; później uniwersały królewskie zwołujące pospolite ruszenie, rozsyłane zwykle 3 razy: na pierwsze...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARA

  Przeświadczenie, ufność, że coś jest prawdą, że się spełni; przeświadczenie o prawdziwości twierdzeń i dogmatów religii; religia, wyznanie; wierność, zwł. w stosunku do osoby kochanej; towarzysze broni, żołnierze. Akt wiary zob. Autodafe. Bez czci i wiary (łajdak) pozbawiony skrupułów, honoru...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  (MR.) W. H.

  "Jedyny rodzic", ang. the onlie begetter, czy może Jedyny doręczyciel" Sonetów Szekspira, któremu autor je zadedykował. Osoba, kryjąca się za tymi inicjałami jest nie rozwiązaną dotąd zagadką; najprawdopodobniejszymi kandydatami wydają się: Henry Wriothesley, hrabia Southampton, i William Herbert...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHITEHALL

  (wym. uąjtho:!) Ulica w Londynie biegnąca od Charing Cross do Parliament Street, przy której znajdują się liczne ministerstwa i Cenotaph (cenotaf, grobowiec nie zawierający zwłok, pomnik Nieznanego Żołnierza 1. wojny świat.) projektu Sir E. L. Lutyensa; przen. rząd brytyjski; por. Downing Street.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHO'S WHO?

  (wym. hu:zhu:) 'Kto jest kim', angielski almanach-rocznik biograficzny, ukazujący się od 1849, który podaje krótkie życiorysy i dane personalne wybitniejszych, zwł. dekorowanych a. wyróżnionych tytułami honorowymi a. naukowymi Brytyjczyków żyjących oraz pewnej liczby znaczniejszych żyjących...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WIADOMOŚCI BRUKOWE"

  Polskie pismo satyryczne wydawane w Wilnie w łatach 1816-22, początkowo nieperiodycznie pod redakcją Ignacego Emanuela Lachnickiego, od grudnia 1816 jako tygodnik pod red. Kazimierza Kontryma, później Jana Bogusława Rychtera.

  Od 1817 organ Towarzystwa (zob.) Szubrawców, walczący z sarmatyzmem, kontynuujący...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt

Do góry